Bylaugets gamle side
[Op] [Bybladet] [Generalforsamlinger] [Bestyrelsen og udlån] [Vedtægter] [Årets borger] [Folder til nye borgere] [Sager og pressemeddelelser] [Diverse]

 

Saabysiden
Op
Bybladet
Generalforsamlinger
Bestyrelsen og udlån
Vedtægter
Årets borger
Folder til nye borgere
Sager og pressemeddelelser
Diverse

Kirke Saaby bylaug har 100 medlemmer udaf de ca. 157 mulige. Idet en del af de mulige medlemmer bor til leje regner vi selv med at det optimale medlemstal kan blive 120. Ud fra dette har vi altså en meget god organisationsprocent set i forhold til, at der ikke som i mange grundejerforeninger er medlemstvang.

Man kan også blive passivt medlem uden at bo i byen - så får man bladet og hvad vi ellers deler ud -det sker her

Indtil videre er der på denne side puttet lidt artikler fra vores byblad på, bestyrelsen, vedtægterne og lidt om vores aktiviteter.

Bylaug.gif (32007 bytes)Bylaugets logo tegnet af Majken Møller

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk