Årets borger
[Op]

 

Saabysiden
Op

Hvert år ved afholdelsen af bylauget sommerfest har bestyrelsen mulighed for at udnævne en Saabyborger.

Denne udnævnelse startedes i 1992.

Nedenfor er nævnt de borgere der hidtil har været udnævnt til Årets Kirke Saaby Borger:

2012: Christina Bøgelund :Det er mig en stor fornøjelse, at ønske dig tillykke med titlen som årets Kirke Saaby-borger. Valget er faldet på dig som et udtryk for bestyrelsens taknemmelighed for dit store og årelange engagement som revisor og i de senere år også som flagpasser her i byen. Derudover sætter vi stor pris på, at du og Jon passer så godt på den gamle smedie, som på mange måder er en af de vigtige historiske bygninger i Kirke Saaby og som I på bedste vis har bevaret og moderniseret nænsomt gennem årene. Du har boet i byen i en hel del år efterhånden, i hvert fald nok til at være kendt og vellidt blandt mange af os, og vel især blandt de mange dagplejebørn, du har haft hos dig og de kunder, du har haft som maler. Du repræsenterer på den måde en moderne kvinde midt i den gamle landsby og vi håber du også fremover vil berige os med dit smil og dit vindende væsen.

2011: Christian Theilmann Møller: I år er Årets Saabyborger for en gangs skyld hverken en næsten-indfødt eller et eks-bestyrelsesmedlem, men derimod en af de forholdsvis ny-tilflyttede, såkaldte ressourcestærke mennesker, som vores by har så hårdt brug for hvis vi fortsat skal udvikle og forbedre vores nærmiljø. Det kræver vilje og engagement at gøre noget godt for byen, og det handler i høj grad om de mange bække små – at man er klar til at give en hånd med og gøre lidt ekstra. Og det er Årets Saabyborger Christian Theilmann Møller altid. Du møder trofast op til arrangementer og generalforsamlinger (især dem med ølsmagning) og tilbyder din hjælp til både indsamling, oprydning og nu også med levende musik til årets sommerfest. Du har nu boet et par år i byen på Morsøvej 2, lige ved gadekæret, sammen med Randi og lille Mikkel. Så på en måde en måde tilfalder æren også dem og din datter Anna. Der er kommet lidt mere rock’n roll til byen med dig og vi håber, at du og din familie vil trives i byen i mange år fremover.

2010: Anita Henriksen: Vi er glade for at kunne udnævne dig til Årets borger i Kirke Saaby. Du har om nogen fortjent titlen i år. Du gik af som formand for gymnastikforeningen i foråret - og hele byen skylder dig en tak for dit engagement igennem flere år. Det er et kæmpe ansvar og arbejde at være formand i en gymnastikforening, der er så aktiv som den i Kirke Såby. Men det er nu lige så meget dit engagement i de mange, mange børn på dine gymnastikhold, som vi takker dig for. På dine far-mor-barn-gymnastik-hold har du taget dig af de alleryngste - dem, der knap nok tør slippe deres forældres hænder, når "futtoget kører af sted". Det er en livlig flok, som nok kunne stresse de fleste. Men du har en ro og rummelighed sammen med de børn, som er fantastisk. Du er virkelig god til at mærke, hvem de er, og til at få alle med. Du gør det sjovere at være barn i Kirke Såby.

2009: Irene Jørgensen: Det er med stor fornøjelse at vi hermed udnævner dig til Årets borger i Kirke Saaby 2009. Æren tilfalder netop dig af mange forskellige grunde: Først og fremmest har du været en ildsjæl og en hårdt arbejdende kvinde i et ellers mandsdomineret bylaug. Du har tilført os en fast feminin hånd og en moderlig omsorg, der af og til også resulterer i en konstruktiv skideballe, men altid med byens ve og vel for øje. Dernæst har du gennem snart mange år været primus motor i bylaugets indkøb af alskens ting og sager og du har formået at generere et solidt overskud, år efter år. Et overskud, der blandt andet betyder, at vi kan holde nogle knaldgode arrangementer året rundt – til glæde for byens borgere og byens børn. Du har et øje på hver finger – dét, I kvindfolk kalder for multitasking, og som gør, at der altid er styr på detaljerne. Til sommerfesten kan vi lige mande os op til at smække nogle telte op og starte en grill, mens du sørger for stort set alt andet. Det er imponerende, og noget, vi værdsætter enormt. Vi håber du og Erik også fremover vil være at finde blandt bylaugets og byens trofaste støtter – vi støtter i hvert fald dig. Gid dit humør og din optimisme må vare ved og smitte alle omkring dig.

2008: Dorte Kofoed: Tillykke med udnævnelsen som Årets borger i Kirke Saaby. Æren tilfalder dig for dit altid entusiastiske væsen, dit smittende humør og dit store engagement i landsbyens trivsel. Du og Carsten var nogle af pionererne, der tidligt flyttede hertil og som har været med til at skabe en driftig landsby omkring jer, ikke mindst med jeres taxa-virksomhed, som har gjort jer vellidte blandt hele egnens kunder. Du er også altid med, når der skal kæmpes for en sag eller festes for at fejre vores sammenhold, og du har dine meningers mod, trods dit ungdommeligt uskyldige ydre. Vi håber du og din familie i mange år fremover vil trives i byen.

2007: Karin Mejding: Tillykke med udnævnelsen som ”Årets Saabyborger 2007”.  Det er en lidt vemodig lejlighed, idet du og Jan har valgt at flytte fra den by, som I har været med til at præge på en utrolig positiv måde de sidste mange år. Men bylaugsbestyrelsen har valgt at lade denne ærefulde titel være vores måde at takke dig for dit altid store engagement i byen og dens borgere. Du har altid været en trofast støtte for bylauget. Både som en af vores revisorer igennem mange år, og som et bysbarn, der trofast har stillet op til arrangementer, korsang og generalforsamlinger, altid med et smil på læben og med interesse for vores fælles anstrengelser for at gøre Kirke Saaby til verdens bedste landsby. I de senere år har du været en god og flittig ambassadør for byen i dit og Jans frivillige arbejde med at revitalisere Hvalsø Bio – og du er en af garanterne for, at vi i dag har en lokal biograf i topklasse. Alt i alt har du og Jan været meget givende og gavnlige for Kirke Saaby, og vi ønsker jer begge alt godt i fremtiden, og håber I vil kig-ge forbi både til hverdag og fest.

2006: Mogens Jensen: Du modtager denne hædersbevisning for dit arbejde i Kirke Saaby Bylaugsbestyrelse i de sidste 5 år. Du har været et stort aktiv for bestyrelsen med din klippefaste ro og dit sympatiske væsen.
Du har været en rigtig god ambassadør for bylauget med din flittige indsats ved mange arrangementer og ved opkrævning af kontingentet. Især ved juletid, hvor du har været Nissefar af gavn (og udseende) og sørget for, at byens juletræ har kunnet skinne over gadekæret. Vi har altid kunnet regne med dine stærke næver og dine lune bemærkninger.
Samtidig er du en vellidt og velkendt skikkelse i Kirke Saaby, blandt andet som aktiv i Forsamlingshusets bestyrelse og som dilletant-skuespiller ved mange forestillinger.
Vi håber at du og Ulla vil trives i byen i mange år fremover. Vi trives i hvert fald med jer!

2005: Henning Larsen: Årets Saaby-borger 2005 er Henning Larsen. Henning får prisen for sit aldrig svigtende engagement for byen – og især for området omkring gadekæret, hvor Henning altid er mand for at give en hånd med, når der er arrangementer eller når der er småting, der skal repareres eller trænger til en overhaling. Samtidig er Henning en behagelig fyr, som på sin vis fungerer som guide for de mange cyklister og turister, som stopper ved byens grønne centrum. Henning har i mange år været en stabil og pålidelig mand for byen – og er samtidig et eksempel på at de gamle beboere forstår at tage godt imod nytilflytterne. Tak for din væremåde og din egen lune midtsjællandske charme.

2004: Erik Jørgensen: Æren tilfalder Erik af flere gode grunde. Først og fremmest er Erik en glad, aktiv og udadvendt person, som har en evne til at skabe en god stemning omkring sig. Erik er en ægte Saabyborger med vid og bid og med en åndfuld og humoristisk livsanskuelse. Erik har altid en kvik bemærkning på læben, men der følger som regel også en god portion konstruktiv kritik med. Erik er en hjælpsom og givende person, hvilket hans naboer sikkert gerne vil skrive under på, ligesom han altid er villig til at give en hjælpende hånd til Bylaugets arrangementer. En anden god grund til at Erik får prisen, er hans (og Irenes) store indsats for at tilbageføre det gamle karetmagerværksted på Samsøvej 2 til dets oprindelige udseende. Efter en indædt kamp mod øvrighedens paragrafrytteri står Erik og Irenes hus i dag som et vartegn for Kirke Saaby med stråtag, bindingsværk og formklippede buske, så ingen besøgende kan være i tvivl om, at vores by er en autentisk og smuk landsby. At han så oven i købet gerne lægger bænk og bajere til, når der er cykelløb eller andet hurlumhej, gør kun hans indsats desto flottere. Erik er på mange måder en værdig repræsentant for vores måde at leve på her i byen; Han er med til at værne om de vigtige værdier: fællesskab, foretagsomhed og ikke mindst hygge.

2003: Mogens Kragskov: Alene tilnavnet Morfar siger det hele: Du er hele byens bedstefaderlige skikkelse! Sammen med Lis har du sat et stærkt og positivt præg på den landsby, som du så åbenlyst holder af. Du har været et meget aktivt medlem af bylaugets bestyrelse, og du har været den, der tænkte på byens børn, når vi afholder aktiviteter. Tålmodigt har du opstillet gynger, kørt med hestevogn, fortalt historier og i det hele taget været hyggeonkel for utallige begejstrede børn. Først og sidst har du dog været en god og værdig ambassadør for det gode landsbyliv. Du har altid været den første til at byde nye borgere velkommen til landsbyen, og til at indvie dem i den særlige ånd, der råder her – hygge og samhørighed. Du er en god kammerat og en hjælpsom og opfindsom mand, der altid er parat med en håndsrækning til gavn for de mere fummelfingrede af os. Vi håber at du i mange år fremover vil være vores allesammens Morfar og at du og Lis vil nyde jeres 3. alder her i landsbyen.

2002: Jan Sylvest. Prisen gives for et langvarigt og utrætteligt stykke arbejde for Kirke Saaby landsby. Du har som oldermand bidraget aktivt til, at Kirke Saaby også i det 21. århundrede er en tryg, glad og hyggelig by at bo i. Tak for dit store engagement og dit store hjerte.

2001: Claus Hulstrøm. Claus vælges for hans store arbejde og engagement i forbindelse med debatten om Saaby erhvervsområde og siden i visionsarbejdet om områdets fremtidige udvikling.

Claus (tidl. bestyrelsesmedlem) er en Saaby-borger der går ekstraordinært meget op i og ind for landsbyen og dens udvikling.

Claus er virkelig en "byens mand", uanset hvor han er repræsenteret, altid hjælpsom og en bylauget ved man kan trække på - såvel som repræsentant som til mere praktiske opgaver; hvem husker ikke de mange gange Claus har gennemvadet kæret i waders og opsamlet andemad m.v.

2000: Lars Jørgensen.  Lars vælges for sin mangeårige tilstedeværelse i byen som en af vores helt egne "originaler". Uden typer som Lars var vi ikke den by vi er. Herudover vælges Lars til Saaby-borger p.b.a. hans altid velvillige indstilling over for byens borgere og specielt byens børn.

Lars takkes på denne måde for hans aktive interesse i byen som udover hans egen tilstedeværelse er kommet til udtryk gennem vigtige bidrag til biblioteksskab og gadekærsrensning. Det vigtigste vi sætter pris på kan siges med Lars’ egne ord som han sagde da han bidragede til gadekærsrensningen: "Jeg gør det for byens børns skyld - de er de aller vigtigste".

1999: Annie Steffensen. Annie vælges ikke for noget ekstraordinært i 99, men fordi hun har gjort noget ekstraordinært i de sidste mange, mange år. Annie er altid kvinde for at lægge hus, toilet, køkken og menneskevarme til, når der er aktiviteter i byen. Annie kommer altid og spørger hvad HUN skal gøre. Annie skal ikke spørges om hjælp - det tilbyder hun altid selv. Annie udtrykker i levende live begrebet en Saaby-borger - et menneske der gør alt for at det skal være en god landsby. For denne utrolige hjælp til byen og til bylauget vælger vi i år Annie.

1998: Søren Heine Nielsen. Valget er begrundet med Søren Heines altid imødekommende indstilling og indsats til byen og bylauget. Søren "tømrer" Heine har aktivt hjulpet bylauget ekstraordinært meget i mange år. Aldrig har bylauget hørt et nej fra Søren Heine. Specielt i år har Søren Heine bemærket sig ved at sikre at fodbold-vm også blev en ekstra oplevelse her i byen. Uden Sørens initiativ og ihærdighed var der ikke blevet sat telt og fjernsyn op på gadekæret.

1997: Jane Refsgaard. Valget er begrundet med Jane Refsgaards store indsats for byen, specielt i forbindelse med biblioteksaktionen oktober 96. Jane har i den tid hun har boet i byen gjort alvor af udtrykket - dette er min og vores by.Uden Jane Refsgaards indsats var det ikke sikkert, at vi stadig havde vort folkebibliotek. Jane Refsgaard har vist, at hvis vi vil bevare Kirke Saaby som en levende landsby, er vi nød til at kæmpe for det.

1996: Henry Petersen. Valget er begrundet med Henry Petersens selvskabte funktion som byens "opsynsmand". Alle ved, at Henry holder øje med hvad der sker i vores by. Valget er ligeledes begrundet med den måde Henry varetager sit, for byen meget vigtige, hverv som "klokker". Med Henry ved snoren ved byen ast vores fælles kirke altid er åben - ikke mindst for byens mange børn. Sidst er valget begrundet i Henry's store hjælpsomhed over for byen  - aldrig har vi fået et nej.

1994: Jørgen Steffensen. Valget er begrundet med Jørgen Steffensens altid aktive og imødekommende måde at udføre sit hverv som havnefoged på. Havnefogeden fungerer gennem sit hverv som byens naturlige midtpunkt. Jørgen Steffensen har gennem flere år varetaget hvervet så godt at turister fra både Skagen, Tyskland, Sverige og Afrika får et smil på læben når de erindrer deres tur til Kirke Saaby.

1993: Poul Joachim Stender. Valget er begrundet med Poul Stenders påvirkning på hele det daglige liv i Kirke Saaby. Poul Stender er gennem sit arbejde´i byen med til at styrke fællesskabet mellem byens indbyggere - også udenfor kirkens virkefelt. Poul Stender har gjort vor lille by kendt i det ganske land. Tak for det.

1992: Kirsten Jensen. Begrundelsen midlertidigt bortkommet.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk