Bestyrelsen og udlån
[Op]

 

Saabysiden
Op

KIRKE SAABY BYLAUGS BESTYRELSE 2009/10

Oldermand; Mikkel Bruun, Morsøvej 26; 2296 7133

Best.mdl. Niels Boye, Morsøvej 18; 2230 6700

Best.mdl. Martin Hviid, Morsøvej 7; 4649 2085

Best.mdl: Irene Jørgensen, Samsøvej 2; 4649 9558

Best.mdl: Lennart Jensen, Morsøvej 16; 4497 9392

Suppleant: Anders Bak Sørensen, Morsøvej 12; 2896 7892

Suppleant: Mark Thomsen, Fynsvej 6; 3025 8073

Flagpasser Birte Steffensen, Fynsvej 7 4649 9834

Bigbook.gif (11448 bytes)

Se referater nedenfor

 

KIRKE SAABY BYLAUGS KONTINGENT:

Kontingentet for 2009 er kr. 100,- (50,- for pensionister og passive)

KIRKE SAABY BYLAUGS UDLÅN:

For at låne tingene sker henvendelse til Irene Jørgensen, Samsøvej 2; tlf: 4649 9558

Trailer: 50 kr. pr. døgn.

Pavillion 8x4 meter. 200 kr. /weekend. 2 stk. 300,-

Flagalle, inkl. æresport 16 flagstænger 315,00 kr.
(50 kr for for medlemmer, til brug i byen)

Flag med stang 20,00 kr.

Grill 60,00 kr.

Pælebor, 100mm 50,- kr

Rensebånd 15 meter, til store kolakrør 50,- kr

Stige, 7,8 meter 50 kr.

Henvendelse til kassereren Irene 4649 9558 eller mail: linnel at post.tele.dk.

Referater fra bylaugsbestyrelsesmøder:

Referat af møde d. 3. februar 2009

Referat af møde d. 2. april 2008

Referat af møde d. 28 november 2007

Referat af møde marts 2007

Referat af møde august 2006

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk