FØLG MED I KIRKE SAABY'S LIV

BLIV PASSIVT MEDLEM AF LAUGET

På baggrund af utroligt mange henvendelser gennem de seneste år, indmelder Kirke Saaby Bylaug passive medlemmer.

HVAD FÅR MAN?
For bare 50,- kr. kan man blive passivt medlem og dermed modtage laugets udgivelser og deltage i laugets arrangementer.

Vilkårene er, at man modtager alt hvad bylauget deler ud til sine ordinære medlemmer og man kan deltage i alle aktiviteter.

Hvad får man ikke?
Man får ikke stemmeret på generalforsamlingen og man har ikke krav på bistand fra bylauget. Alle lokalplanssager, byggesager m.v. må man henvende sig til sin egen grunderjerforening eller sit bylaug omkring.

Hvad er kravet for passivt medlemsskab?
Hvis man vil være passivt medlem af Kirke Saaby Bylaug så kræver det, at man er interesseret i landsbyens liv. Endvidere skal man såfremt der er en sådan være medlem af sin lokale forening (grundejerforening/bylaug).

Hvordan bliver man passivt medlem?
Man udfylder nedenstående blanket og afleverer den til en fra bylaugsbestyrelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, tak - jeg vil gerne følge med i livet i Kirke Saaby og indmelder mig herved som passivt medlem.

NAVN: ___________________________________________________

ADRESSE: ________________________________________________

POSTNR OG BY ___________________________________________

TELEFONNUMMER: _______________________

MEDLEM AF GRUNDEJERFORENING/BYLAUG:

Udfyldes af Kirke Saaby Bylaug          Betalt:____

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk