De gamle huse
[Op] [Kort over byen] [Kærhuset] [Forsamlingshuset] [Bibliotek - den gamle skole] [Byens gamle sprøjtehus] [Samsøvej 2] [Omøvej 11] [Fynsvej 7] [Skolens historie]

 

Saabysiden
Op
Kort over byen
Kærhuset
Forsamlingshuset
Bibliotek - den gamle skole
Byens gamle sprøjtehus
Samsøvej 2
Omøvej 11
Fynsvej 7
Skolens historie

I juni-nummeret 98 af bylaugsbladet startede en ny føljeton; historien om husene i vores landsby.

Idéen var oprindeligt Jane Refsgaards, men jeg har selv siden jeg flyttede hertil i 96 tænkt meget over muligheden for at undersøge og formidle den kulturskat der ligger gemt i Saabys gamle og nyere huse. Det er naturligvis noget af et "gravearbejde", og lad det være sagt med det samme: Historierne er ikke hverken fuldstændige eller afsluttede, alene af den grund, at der hele tiden kommer nyt materiale til - der indtræffer nye begivenheder, folk forsvinder og nye kommer til.

Jeg har valgt at koncentrere mig om husene i lokalplansområdet, da disse dels er de historisk set mest interessante, og da materialet ellers ville blive for omfattende.

Husene i vores landsby er selvfølglig meget forskellige - nogle er tudsegamle med stråtag, kragetræer og bindingsværk, mens andre er af nyere dato, typisk i røde sten med tegl eller eternittage. Mange huse - vel nok de fleste - har ændret udseende i takt med at nye byggeskikke og nye mennesker er kommet til. Denne udvikling afspejler også ændringer i sociale vilkår og hele indstillingen til det at bo i en gammel landsby. Husene er tit afspejlninger af tiden og de mennesker der lever i den. I de senere år er det nok blevet mere almindeligt at vedligeholde og restaurere de gamle huse, fremfor at ombygge og ændre. Det åbner perspektiver for bevarelsen af landsbymiljøet, især da der stadig findes folk i byen, som sværger til de traditionelle skikke for vedligeholdelse. Folk er blevet mere opmærksomme på, at husene også er nærmiljø, ligesom gadekærret, skoven og markerne.

Som nævnt skal de små historier, som følger ikke betragtes som færdige, og jeg/vi vil være meget taknemmelig for alle bidrag, som kan øge kendskabet til vores landsby for os selv og vores børn.

Mikkel Bruun, Morsøvej 26, 4649 1946

Tempoet i beskrivelsen af huse vil følge udgivelsen af bylaugsbladet,således at der bliver beskrivelse af mindst et nyt hus pr. nummer - det vil sige ca. 4-5 om året. Skulle der være nogle der kender personligt til husene og som har oplysninger der ikke fremgår så er vi meget interesserede i at få disse oplysninger.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk