Byens gamle sprøjtehus
[Op]

 

Saabysiden
Op

Kirke Saaby’s gamle sprøjtehus står i dag på frilandsmuseet.

Sprøjte.jpg (72742 bytes)

Historien bag sprøjtehuset er som for så mange andres at regeringen i 1764 påbød, at der skulle være en brandsprøjte mned tilbehør i alle danske landsbyer.

Frilandsmuseet erhvervede "vores" sprøjtehus i 1936 og genopførte det i 1951. Sprøjten der står i huset er fra 1896 mens selve huset er fra ca. 1850.

Da huset stod her i byen stod det for enden af det vi nu kalder "smedens" grund. De tjærede portfløjes ydersider bærer præg denne centrale placering da det ser ud som om det har været benyttet til ophængning af plakatert og lignende i mange år.

Den lille bygning er opført i bindingsværk med murede tavl. Huset har overkalkede vægge som de fleste andre sjællandske huse. Men i husets bygningsdetaljer afviger det på flere punkter fra den sjællandske byggetradition.

Stolperne er anbragt på fodtømmer i stedet for at stå direkte på syldstenene, og bjælkerne, der hverken er tappet sammen med stolperne eller glammet i siden på dem, er kæmmet over remmen.

Som "normalt" er der løsholter mellem stolperne og den sædvanlige mangel på udvendige skråstivere bortset fra 2 korte skråbånd til bjælken over portåbningen.

Til stråtaget er der brugt rør, og der er halmrygning med kragtræer. Overgavlene er ikke bræddeklædte, men murede, og tagfladerne er afsluttet med vindskeder, der er sømmet på de udragende lægteender. I det indre er der jordgulv og hvidkalkede vægge.

På gadekærret står i dag to huse/skure som i daglig tale kaldes "sprøjtehusene". Disse skulle efter sigende intet have med det gamle sprøjtehus at gøre, men minder dog i form meget om det gamle. De "nye" huse tilhører nu bylauget. I forbindelse med et møde i maj 98 om gadekæret var der forslag fremme om at rekonstruere det gamle sprøjtehus. Det var der dog ikke opbakning til.

Husene i 98nysproejte.jpg (33699 bytes) Husene maj 2000

 

De "nye sprøjtehuse"

Kilde til dele af teksten: Frilandsmuseets bygninger

Nu renoveres sprøjtehusene.

Med sponsorstøtte fra Dan tegl a/s, Hvalsø Tømmerhandel, Roskilde tekniske skole (der laver alt tømrer- og snedkerarbejde), Holbæk tekniske skole (der laver alt murerarbejdet), Thorskilde a/s og Hvalsø kommune er bylauget og ikke mindst bylaugets gadekærsgruppe ved at renovere, forbedre og forsmukke de "nye" sprøjtehuse.

Her i Pinsen 99 ser arbejdet således ud - klik på billedet for en større udgave.

DCP00438.jpg (46182 bytes) DCP00439.jpg (48027 bytes)
  DCP00442.jpg (129680 bytes)

Flere billeder følger som arbejdet skrider frem.

Da vi ikke har ret mange penge at arbejde med, er vi helt afhængig af hjælp og støtte fra vores sponsorer. Desværre (eller måske heldigvis) er der i øjeblikket (juli 99) tryk på byggeriet i Danmark, så alle lærlinge er travlt beskæftiget hos forskellige mestre rundt omkring. Derfor vil der først komme gang i renoveringen igen efter sommerferien - i straten af september, hvor der forhåbentlig igen vil være arbejdskraft til rådighed. En fortsat stor tak til vores sponsorer. Uden deres støtte ville dette arbejde ikke kunne gennemføres.

D. 10-7-99 er der ryddet lidt op omkring husene. Containeren er fyldt og der ser lidt mere ryddet ud. Sprøjtehusgruppen har i 98 sendt en ansøgning til kommunen om 40.000 kr til at virkelig gennemrenovere husene. Efter at ansøgningen har været forlagt hos kommunen - taget op i et forkert udvalg og glemt skulle den blive behandlet til august 99. Resultatet afventes med spænding.

Her d. 21-7-99 kan man konstatere at der dels er blevet ryddet en del op omkring husene. Ligeledes har tømrerne fået lavet de nye porte og helt specielt har de fået lavet den ønskede dør ud mod gadekæret. Klik på billedet for en større udgave.

DCP00585.jpg (58944 bytes) DCP00586.jpg (54804 bytes)
 

November 99 - murerskolen har svigtet os. Derfor måtte noglke frivillige fra byen gå igang med at gøre husene vinterklare. Dette skete i fin stil og ihvertfald en gavl er nu på plads. Bylauget har nu besluttet at bruge sine surt opsparede beholdning til at ansætte en murer til at færdiggøre husene. Som bekendt sage kommunen NEJ til at støtte projektet udover de penge de allerede havde givet. Nå men sådan her forløb arbejdet lørdag d. 6-11-99:

Sådan ser dagens arbejde ud - flot!
 

Maj 2000
Nu nærmer indvielsen sig for alvor. D. 19-5-2000 afholdtes der arbejdsdag hvor frivillig arbejdskraft fra byen fik renoveret gadejorden - ligesom der blev ryddet op i husene og sidst fik husene første gang kalk. Her er lidt billeder fra arbejdsdagen:

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk