Fynsvej 7
[Op]

 

Saabysiden
Op

Fynsvej 7

Huset er bygget i 1947-48 samt i 1967.

Hvornår det første hus er bygget ved vi ikke,men på et tidspunkt lå her en trelænget gård ikke kun på nr. 7 men også på Fynsvej 9.

Fynsvej 5 - 7 og 9 ca. 1935

Hovedbygningen lå parallelt med Fynsvej. Langs skellet til Fynsvej 11 lå stalden, vist nok med hø- og halmloft og endelig parallelt med beboelsen - ud mod marken lå en tredje bygning til vogne, heste og lo. Langs skellet til Fynsvej 5 løb et hjulspor som naturligvis førte op til bygningerne, men vist nok også var den oprindelige indkørsel til “Birkelundsgården”, Fynsvej 3.

Den gang var jorden omkring Saaby delt op, så alle havde både god og dårlig jord. Ved udskiftningen i 1780'erne blev jorden som bekendt samlet omkring gårdene, som blev (tvangs)flyttet ud på den jord, de nu hørte sammen med. “Vores” gård blev den der i dag hedder Avlsmosegård.

I 1940'erne boede ejeren, karetmager Hvidberg med familie i Missionshuset (Fynsvej 6),fordi han var bestyrer der. Beboelsen i Fynsvej 7 var lejet ud til barbereren og hans familie. En eftermiddag i 1947 brændte det gamle stråtækte hus.

Det nye, nuværende hus blev bygget med megen fokus på brandsikkerheden: værkstedet nedenunder var skilt fra beboelsen oven på med en etageadskillelse i jernarmeret beton, hvis eneste hul igennem var skorstenen. Trælageret var i en separat bygning bagved, parallelt med hovedhuset. Imellem de to huse blev der bygget et vaskehus.

I 1957 blev matriklen udstykket og Fynsvej 9 blev bygget. På grund af brandfaren fra trælageret blev bygherren i nr. 9 påbudt at opføre en brandmur på gavlen af trælageret og vaskehuset. I dag eksisterer brandmuren og skorstenen fra vaskehusets gruekedel stadig.

I 1967 blev der opført en tilbygning mellem beboelsen og vaskehuset.

Fynsvej 7 - 1984

Huset var oprindelig indrettet med værksted i stueetagen og soveværelse, stue, køkken og entre på første sal + mellemgang, kammer og badeværelse i tilbygningen. Facaden til gaden var præget af vinduer i fire forskellige dimensioner. Det er senere ændret til 2: a) vinduer med loddepost og b) det originale store vindue med 25 (!) små ruder. Mod syd er entredøren ændret til et vindue med loddepost, fordi entreen er inddraget som stue. Det oprindelige køkken er i dag entre og badeværelse. Soveværelset er ændret til værelse, fordi stuen også er udvidet den vej. I tilbygningen er der indrettet badeværelse.

Etageadskillelsen er i dag gennembrudt, fordi der er indvendig trappe ned til “værkstedet”, hvor der nu er køkken/alrum, baggang, toilet og værksted/garage/pulterrum.

Under ombygningen fandtes flere ting. I væggen over porten var lagt en lille høvl. Den skulle bringe lykke til husets funktion som karatmagerværksted. Desværre er den senere forsvundet. En lille hylde med hjul-skabeloner findes heldigvis stadigvæk, ligesom en lille skiftenøgle der fandtes under et gulvbrædt. Lampen fra den tidligere entre findes også og den hænger stort set samme sted i dag. Facaden var dækket af jord op til vinduerne. Da jorden fjernedes fandt man spor af det gamle hus, ca. der hvor rosen vokser i dag.

Fynsvej 7 - 1999

For 12-15 år siden fandt de nuværende ejere i haven en række syldsten fra vognportens gavl. I tidens løb er det på grunden fundet metalspænder fra seletøj, hestetænder og en 5 cm. lang rund, glatsleben,lanseformet genstand som ingen har kunnet forklare brugen af. Også en 2-øre fra 1887 er fundet.

Huset er bygget af mursten fra Skullerup Teglværk. Da man brød hul til trappen blev det pålagt at etablere en understøttelse for at undgå sætninger i etageadskillelsen. I den forbindelse var man så heldige at få foræret en jernskinne fra teglværkets tipvognsspor. Denne skinne er sat op som understøttelse.

Birte Steffensen
Fynsvej 7

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk