Forsamlingshuset
[Op]

 

Saabysiden
Op

Nedenstående historie om forsamlingshuset er skrevet af Preben Sønder Jensen

Et lille stykke lokalhistorie

I 1907 blev en samling borgere i Kirke Saaby og Torkildstrup enige om, at der var behov for et samlingssted for sognets borgere. Den 29. januar 1908 blev der indgået en overenskomst mellem sognefoged Ludvig Nielsen og "forretningsudvalget for opførelse af et forsamlingshus i Kirke Saaby", om leje af 550 kvadratalen jord for en periode af 50 år. Jordloddet havde sognefogden i fæste fra grevskabet på Ledreborg og den samlede leje for 50 år blev sat til 150,- kr.

D. 5. februar 1908 blev der på den stiftende generalforsamling dannet anpartsselskabet "Foreningen om opførelse af et forsamlingshus for beboere i Saaby og Kidserup kommune". Til finansiering af huset blev der udstedt anparter på 10 kr. pålydende.

Tømrermester Hans Jonassen stod for opførelsen af forsamlingshuset, der stod klar til brug den 15. august 1908. Byggesummen androg dengang 8.550,- kr.

Hus.pcx (146628 bytes)

Musiker Frederik Henriksen var forsamlingshusets første vært. I 1914 solgte lensgreve Joseph Holstein, Ledreborg, jorden til anpartsselskabet gor en sum af 579,- kr.

Forsamlingshuset beliggenhed nær skole og kirke bevirkede, at det fik en central placering i bybilledet. Forsamlingshuset har været samlingsstedet og i årenes løb dannet rammen om mange begivenheder fra vugge til grav, sognerådsvalg, møder, gymnastikopvisninger, baller, bankospil og dilettantforestillinger.

I takt med udviklingen i samfundet har forsamlingshusets bestyrelse søgt at bibeholde husets betydning i lokalsamfundet. I 1976 blev køkkenet udbygget og moderniseret, hvilket dannede grundlag for en kontrakt med Hvalsø kommune om daglig tilberedning af mad til kommunens pensionister. I 1987 blev der opført en tilbygning indeholdende foyer og toiletter, og huset gennemgår fortsat en løbende vedligeholdese og moderniseringer.

Huset er i dag indrettet med 3 lokaler som kan rumme fra 20 til 110 spisende gæster. Endvidere kan der tilbydes mad ud af huset til både små og store arrangementer.

Den 1. oktober 1989 tiltrådte det nuværende værtspar Anette Greve og Kim Jacobsen, der er uddannet henholdsvis kok og tjener.

Værtsparret og bestyrelsen for forsamlingshuset håber, at kommunens borgere stadig vil benytte forsamlingshuset, så der fortsat kan være et levende og velfungerende samlingssted for borgerne.

Det nuværende værtspar forsøger udover den daglige drift at skabe gode kulturelle oplevelser i huset.

Nærmere oplysninger om arrangementer m.v. kan fås på husets hjemmeside: www.kirkesaabyforsamlingshus.dk

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk