Kærhuset
[Op]

 

Saabysiden
Op

"Kærhuset", Morsøvej 6

Kærhuset er et idyllisk bondhus, hvidt med sort bindingsværk, stråtag og kragetræer. Kærhuset ligger diagonalt på gadekærret i øst-vestlig retning og er let genkendligt på den snorlige ligusterhæk og Fredes udstilling af hjemmelavede fuglehuse. Huset er nabo til den gamle købmandsbutik og det grønne hus på Morsøvej 4.

Kærhuset er (vistnok) opført i 1818, og har muligvis tjent som arbejderbolig for to familier under Sonnerupgård. Huset bebos af Frede og Zenia Jensen, som har boet i huset i 30 år. Frede og Zenia købte huset i 1969 efter at det havde stået tomt i et par år, mens den tidligere ejer var på plejehjem. Huset var derfor stærkt medtaget ved overtagelsen, men familien Jensen fik efterhånden sat skik på tingene.

Huset fremstår i dag meget originalt med hvidkalkede mure og bondehusvinduer. Ja det vil sige - huset har faktisk vinduer i ét fag, men Frede har tilvirket trælister, så huset har bevaret sit oprindelige udseende. (Listerne kan tages af, når vinduerne skal pudses).

At der virkelig er tale om et gammelt hus viste sig en dag for mange år siden, da Frede undrede sig over træk i køkkenet og stak en skruetrækker i væggen. Bag tapet og kalklag var der kun gammelt smulder af ler og intet andet. Bindingsværket er derimod af gedigen kvalitet i Pommersk fyr og egtræ, og selvom "væggene lidt skæve stå", som det hedder sig i en kendt H.C.Andersen sang, så rokker de sig ikke. Frede har nemlig målt efter i årennes løb.

En anden sjov ting ved Kærhuset er, at det oprindeligt har været et slags tvillingehus til Morsøvej 4, som nu er helt ombygget. I sin tid, da gadekærret endnu var en hel lille sø, gik Kærhusets grund helt med til vandspejlet. Nu er der lidt længere, men huset har stadig en helt speciel udsigt, og bærer sit navn med stolthed.

khus1.jpg (71129 bytes) Kærhuset set fra gadekærets modsatte side (havnefogedens hus)
khus2.jpg (97879 bytes) Huset er let genkendeligt på den snorlige ligusterhæk og fuglehusudsalget.
khus3.jpg (61286 bytes) Navnet Kærhuset stammer fra gammel tid, og den nuværende beboer Frede har valgt at bevare navnet, så mana ikke er i tvivl om husets placering i landsbyen - det ligger ned til gadekæret.
 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk