Nummer 33
[Op]

 

Her er det seneste bylaugsblad - nr 33: Udkommet 1-4-2000:

bulletForside
bulletLeder
bulletÅr 2000 Gruppen
bulletDerfor tyndt blad
bulletMedbestemmelse kan man få det
bulletGeneralforsamling 2000
bulletSaaby med i bog

 

Støt Bylauget og byen—deltag i bylivet

Dette er byblad nr. 33. Det er og har været en glæde at lave bladet, ligesom det har været dejligt at deltage i arrangeringen af arrangementer: fastelavn, sommerfester, grundlovsmøde, gadekærsrensning, 4. maj o.s.v. Men i takt med at bestyrelsen er blevet bedre er vi også blevet mere alene, Vi savner simpelthen nogle flere at dele glæden med.

I vores by er det nødvendigt at der er nogle der påtager sig—selvom det ikke altid er sjovt—at skændes med kommunen, bruge week-ender på at arrangere aktiviteter, forsøge at rense gadekær, skrive blad, lave hjemmeside, undersøge gamle huses historie, undersøge lysforhold, søge om penge, skaffe fjernsyn til fodbold, hente juletræ, lave julemarked, repræsentere byen i kommunen (agenda 21-år 2000 gruppen) følge Frode Laursen sagen aktivt, følge Pølsesti-sagen m.m. Det gør bylaugsbestyrelsen. MEN vi mangler noget mere deltagelse af byens borgere i livet i byen. Ikke kun til at sige når de synes at bylauget har gjort noget skidt eller noget godt. Nej, bestyrelsen savner simpelthen at borgerne blander sig aktivt og gerne hele tiden.

Bestyrelsen er blevet for gode - tror vi. Vi kan klare det alene tror I (medlemmerne - beboerne). Det kan vi IKKE og VIL ikke hvis ikke vi er sikre på, at vi gør det på borgernes/medlemmernes vegne.

Skal vi fortsat have et byblad, have julemarked, have juletræ, være med til Grundlovsmøde, passe flagstang, lave fastelavn, fastholde vores position overfor kommunen o.s.v. så kræver det at beboerne-medlemmerne melder til og deltager aktivt. Vi håber at rigtig mange medlemmer er enige i ovenstående og derfor vil komme og deltage i snakken om hvor byen går hen på generalforsamlingen d. 12-4. Vi ses!

Jan Sylvest - Oldermand

År 2000 gruppen

Som det måske vil være nogle bekendt, er der i forbindelse med årtusindskiftet blevet nedsat en frivillig arbejdsgruppe i Hvalsø kommune, nemlig år 2000-gruppen.

Gruppen består bl.a. af AOF Hvalsø, Kulturkaravenen, Spor 1, Hvalsø Handelstandsforening, Egnshistorisk Forening, , SFO Kirke Saaby, Hvalsø Skole, diverse borgere og så selvfølgelig Kirke Saaby Bylaug,

Gruppen har bl.a. været initiativtager til plantingen af træallén mellem Kirke Saaby og Nørre Hvalsø. Alléen blev plantet i december sidste år i samarbejde med kommunens børneinstitutioner. I alt blev der plantet ca. 150 træer, hvilket må siges at være flot, snevejret taget i betragtning. Selv efter snestormen satte ind, kom der forældre og spurgte, hvor de skulle plante henne. Alle børnene fik hvert deres træ med navneskilte, som bliver færdigmonterede her til foråret, hvor alle træerne forhåbentlig springer ud.

År 2000 alleén var samtidig startskuddet på en lang række kulturelle aktiviteter, som vil løbe af stabelen i Hvalsø Kommune i år 2000. År 2000-gruppen har husstandsomdelt en kalender over de mange aktiviteter, hvor man kan se datoerne for de mange arrangementer.

Udover Årtusindalléen arbejder gruppen også med bl.a. kulturnat, teater, Global Landsby 2000, Årtusindsti og dagplejedag i det nye år. Kulturnatten har som formål at markere årtusindskiftet ved at levendegøre de sidste 1000 års udvikling og historie, både i Hvalsø og i Danmark gennem en tidsmarkeret sti med diverse optrin og tableauer.

På stien mellem Sonnerup Gaard og Tadre Mølle bliver der en markering for hver 100 år. bagud, d.v.s. Stiens start ved Sonnerup Gaard er år 2000 og Tadre Mølle år 1000. (De berørte grundejere har givet tilladelse).

Projektet falder i 2 dele: et blivende og en aften-arrangement d. 13. September 2000.

Markeringen for hvert 100 år, bliver en kortholder med en beskrivelse af det relevante århundrede sammen med et kort over hvordan kommunen så ud på dette tidspunkt. Kortene bliver anskaffet via Kort- & Matrikelstyrelsen. Kortholderne bliver af samme type, som de der står i skovene omkring Hvalsø for at forklare landskabet.

Aftenarrangementet finder sted onsdag d. 13. September, fra kl. 18 til ca. 22.

Deltagerne bliver transporteret til Sonnerup Gaard med busser fra Hvalsø station, for at undgå trafik/parkeringsproblemer. Ved ankomst får deltagerne et lille flag, som skal plantes i det år man er født. Herefter går man tur på stien til Tadre Mølle, hvor der undervejs er oplevelser for hver 100 år. Beskrivelse af de forskellige oplevelser er vedlagt. Ligeledes vil der være tidstypisk musik for hver 100 år. Turen vil vare ca. 1½ time, og afsluttes ved Tadre Mølle. Her vil der blive budt på diverse former for underholdning, som musik, teater, middelalder-mad, mv.

Efter arrangementet er der igen bustransport fra Tadre Mølle til Hvalsø station.

Kulturnatten bliver afholdt i Hvalsø den 29. september 2000. Hovedgaden i Hvalsø bliver lukket for trafik, og det er herefter idéen, at handelsliv, lokalkultur og fremmedkulturer i fællesskab skal skabe rammerne om et stort kulturarrangement, der bl.a indbefatter:

Etnisk musik, jazz, rytmisk musik, klassisk musik i kirken, ungdomsrock i pavillionen i gl. grusgrav, rotur på skolesøen, teater i hovedgaden, gospel, squaredance, gøgl, klatremur, hoppeborg, minitog, barbershop, opera, kammermusik, fællesmaling, syng med, eventyrcafé, oplæsning, tryllekunst, guitar, harmoniorkester, fyrværkeri, idrætsopvisning og natbio.

Oven i alt dette afholder bylauget i samarbejde med Hvalsø Flygtningevenner igen i år Global landsby med musik, sang og dans for alle glade sjæle – mere om dette i næste nummer.

Alt i alt må der siges at være lagt et stort ambitionsniveau for kulturen i Hvalsø kommune i år 2000, og i bylauget er vi naturligvis glade og stolte over at kunne tilbyde vores nærsamfund alle disse gratis aktiviteter. Men samtidig føler vi af og til, at vi er Tordenskjolds soldater, der kæmper mod en overmægtig fjende. Derfor vil vi opfordre alle interesserede i at henvende sig, hvis de vil give en hånd med det praktiske arbejde op til vores arrangementer.

Mikkel Bruun

DERFOR TYNDT BLAD

Ja, du har helt ret dette er et tyndt blad - og iøvrigt også kun det tredje i dette GF-år. Men bestyrelsen har desværre ikke orket mere. I dette blad burde der have været en historie om et af byens huse (vi har ikke orket at skaffe materiale om et hus—vi har opfordret nogle medlemmer til at hjælpe—uden held), opskrift, kommende aktiviteter (4. maj hvor koret synger—vi sætter fakler op m.v.; grundlovsdag forhåbentlig med Priorgaards trio, hundeopvisning og meget mere, fortælleaften, sommerfest, Global Landsby 2000, År 2000-gruppe aktiviteter, indvielse af de renoverede sprøjtehuse) o.s.v. Men vi har haft travlt med for meget andet.

Vi håber at mange kommer og hører om ovenstående på generalforsamlingen og ellers arbejder vi på at få et ”ordentlig” blad ud meget snart.

Der burde også have stået noget om Frode Laursen-sagen, pølsestien , gadekærets rensning (eller mangel på samme), byens belysning m.m. Men det har vi ikke haft energi til.

Vi er ikke kede af at vi ikke orker mere. Vi synes faktisk vi gør utrolig meget for byen, vi synes det er sjovt/spændende at sidde i bylaugsbestyrelsen—men vi magter ikke tingene alene.

Vi efterlyser, søger og håber fremover på at der er nogle flere der vil deltage. Sker det ikke er vi nervøse for, at bestyrelsen må begynde at skære ned på aktiviteter som f.eks. Sommerfest, gadekær, fastelavn og det ville være meget ærgerligt. Vi tror at Saaby-borgere bor her p.g.a. af byen– så hjælp med at bevar den og forbedre den—DELTAG I BYENS UDVIKLING

Medbestemmelse – kan man få det !!

Hvem vil ikke gerne sætte sit fingeraftryk på byen. Ja, hvem vil egentlig. !!

Jeg har nu siddet i bylaugsbestyrelsen igennem flere år, faktisk lige siden 97. Dengang var det udstykningsplanerne i byen der havde min interesse. Jeg følte ikke, at jeg blev orienteret nok af bylauget og slet ikke af kommunen.

Derfor var jeg nød til at gå hen hvor informationerne var og hvor beslutningerne blev truffet. Jeg kom ind som suppleant.

Syntes du også at der mangler noget ???

Ja, så er chancen der. Der er 2 suppleant poster og en bestyrelsesmedlemspost ledig fra næste generalforsamling.

Hvis du ikke selv vil yde et arbejde for byen, for dine interesser, ja så vil andre nok heller ikke. I værste fald bliver de modarbejdet. Opfattelsen af hvad der er vigtigt og rigtigt er heldigvis en personsag.

Hvad forventes så af et nyt medlem i bestyrelsen. At du udviser interesse for byen, intet andet.

Jeg har ikke været hjemme ved sommerarrangementerne i alle 3 år, men ingen har udtrykt beklagelse af den grund, der er andre der giver en hånd med i stedet for.

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. 1 gang i kvartalet medmindre der sker noget uforudset, hvad der af og til gør med Hvalsø kommune som sparringspartner.

Der er nogle udvalgsposter hvor bylauget også er repræsenteret, Agenda 21, År 2000 gruppen, Skoleprojektet ” blæksprutten ” Sprøjtehusene, Global landsby osv. Dine kræfter kan lægges hvor du selv føler der er mest behov og bylauget trænger til hjælp hvis det ikke kun er Tordenskjolds soldater der skal trække læsset.

Tag en beslutning nu og meddel den gerne til den siddende bestyrelse før generalforsamlingen.

Lone Askirk

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk