Nummer 31
[Op]

 

Her følger nogle få indlæg fra det seneste byblad:

Tårnets top
Leder:Sommerferien er slut
Sommerfest 99
Gadekæret dør!
Der er noget i luften.....
Angsten for at vende hjem
Ingen undskyldning søndag
Fællesspisning
Årtusindskiftet
Sommerdrik
Andet indhold

SE DIN BY FRA TÅRNETS TOP!!!!

- sang Gasolin fra mange år siden. Flere borgere i Saaby vil også se byen ovenfra, men tårnene er ikke høje nok. De tager en drage på ryggen og letter. Dette billede er taget fra luften af Niels Jørgen Askirk fra hans drageflyver.

 

 

SOMMERFERIEN ER SLUT!

Så gik den sommer (forhåbentlig fortsætter sommervejret). Ferien er slut, skolen er i gang, motorveje og toge er igen overfyldte og aktiviteterne går igang igen.

D. 21. august holdes den årlige sommerfest og allerede d. 11. september er der endnu et stort arrange ment: multietnisk kulturdag. Vi håber til denne dag at få rigtig gang i byen. Forhåbentlig bliver sprøjtehusene snart færdige og forhåbentlig får kommunen besvaret vores ansøgning fra 1998 om støtte.

Også gadekæret håber vi kan reddes.

I sommerens løb har vi fået et meget flot byskab. I erkendelse af at der ikke var så mange der så skabet ved gadekærret efter den gamle købmand lukkede, vil vi fremover benytte skabet ved biblioteket til at ophænge referater m.v. Ved gadekæret vil vi fortsat hænge sedler op der fortæller hvorfor der flages. Skabet er ikke helt ideelt endnu - vi mangler simpelthen nogle sponsorer så der kan blive lavet et glasskab på den ene side, så man ikke skal bruge "hammer og søm" når noget skal hænges op. Spon sorater modtages af oldermanden.

Vi håber at vi snart kan udsende endnu et blad med nærmere oplysninger om efterårets og vinterens aktiviteter - fællesspisninger, julemarked o.s.v.

 

SOMMERFEST 99

Lad det være sagt med det samme - der bliver godt vejr og desværre ikke noget helstegt lam. Vejret må på baggrund af den gode sommer vi har haft fortsat være rigtig godt d. 21. august.

Lammet er de seneste år blevet glimrende passet af bestyrelsesmedlem Claus Hulstrøm. Det gør han ikke i år. Han har fundet en undskyldning som resten af bestyrelsen måtte acceptere. Han skal giftes. Allerede her ønsker vi hjertelig tillykke til både Claus og Helle.

I stedet vil vi sætte bylaugets grill op hvor folk så selv kan gå til Saaby slagteren og købe nogle gode bøffer eller lignende og få dem grillet på stedet.

Udover det vil vi afholde eftermiddagsfesten som vanligt med en masse aktiviteter for børnene - hestevogn, gynger og meget mere - samt kaffebord for de voksne - det sædvanlige sønderjydske hvor vi håber der er nogle der bager en kage. Som sædvanligt vil der også være konkurrencer.

Også i år vil der være børneloppemarked. Vi håber på at rekorden med deltagende børn fra hele området sidste år bliver slået. Og husk - sig gerne til venner og familie at eftermiddagsarrangementet er åbent for alle.Aftenfesten der kun er for medlemmer starter kl. 18.30. Som sædvanligt med lotteri, taler, Saabyborger o.s.v.

Og det var altså nu d. 21-8-99

 

GADEKÆRET DØR

Varmen og en masse andre faktorer har bevirket at gadekæret er groet helt til. Vores pumpe samt de ihærdige forsøg fra bestyrelsen for at fjerne algerne har ikke virket. Fuglene tror simpelthen at det er en græsplæne.

Da vi erkendte at vi ikke selv magtede at redde kæret skrev vi til kommunen - ikke for at de straks skulle spytte ud med en masse penge men blot for at få hjælp til hvad der kan/skal gøres. D. 8. juli skrev vi således til kommunen: Bylauget skal herved anmode om bistand til at redde gadekæret.

Kæret er så overfyldt med grønne vækster at vi føler os overbeviste om, at der skal en rensning eller lignende til for at kæret ikke skal gro helt til........

Vi har tidligere tilkendegivet ønsket om en rensning, men vi tror nu at der meget snart bør ske noget..........

Som et af kommunens (heldigvis) mange smukke steder hvor bl.a. mange turister ligger pausen på deres tur i det danske.

Vi har siden (efter en omtale i Holbæk Amts Venstreblad) fået en henvendelse fra en entreprenør der vil stille materiel til rådighed og kun skal have betaling for løn, kørsel og lossepladsafgift.

Dette tilbud har vi samtidig med at vi rykkede for en henvendelse sendt til kommunen d. 27. juli 99. Vi anmodede som minimum om at få oplyst hvem der var sagsbehandler og hvornår vi kunne forvente at høre noget.

I skrivende stund d. 5-8-99 har kommunen ikke reageret og kæret gror og gror.

 

DER ER NOGET I LUFTEN

Engang imellem høres en svag susen oppe fra. Når der kikkes op mod skyerne, finder man som regel en svæveflyver der kurver termik, kun et par hundrede meter oppe men støt stigende for så til sidst at flyve videre mod den næste sky. Samme aften kommer der 3 luftballoner til syne ude i det fjerne. De kommer nærmere for tilsidst at passere syd om byen. Ja; hvem der bare kunne hænge derop sammen med dem og lege Peter Pan eller Pipi på langfart.

Jeg er en af de heldige. Jeg flyver dragefly også kaldet Hangglider.

De fleste af Jer har nok set det på Jeres ferie til Alperne eller fra fjernsynet.

Et dragefly er en motorløs fastvinge, bestående af sejldug monteret på et aluminiumsskelet. Dragen har et vingespand på 10-11 meter og vejer mellem 30-40 kg. Den fodstartes og fodlandes. Da der ingen ror er, styres dragen i luften ved at piloten forskyder sin vægt via tyngdepunktet.

Flyvningen er meget tæt på at være lydløs, det er kun vinden og vores flyveinstrumenter der snakker. Det er muligt at drageflyve hele året. Fra April til Okt. varmer solen jorden tilstrækkeligt op til at der dannes termik, varm opadgående luft. I den periode benytter vi vores flyveplads ved Skjoldenæsholm eller deltager i stævner i Jylland. Hele året flyves der på div. skrænter hvor der er pålandsvind og styrke nok til at løfte os. Den der er tættes på Saaby er Ådalsskrænten fra Ejby til Kyndeløse.

At flyve er en dejlig oplevelse. Der opstår et samarbejde/udnyttelse af luften som jo desvære er usynlig. Hvor der går varm luft opad går der også altid kold luft nedad, for at udfylde det "tomme" luftrum. Det gælder om at blive i det der stiger samt at finde noget nyt, når man vil videre. Vi vælger et mål ved hver flyvning, alt efter vindretning og styrke, lige fra Gedser til Røsnæs. Da vi har mest vestelig vind er Højrup på Stevns et yndet mål. Når vi er landet ringer vi hjem til pladsen, hvorfra de sender en bil til ophentning. Dragen bliver pakket sammen til et langt rør på 5-6 meter og kan nu ligge på taget af en bil.

Ud over at kunne nyde hele Sjælland fra 900 meters højde, med vores farvelade flotte marker og Danebrog i mange haver, er toppen at kunne flyve med musvåger og høge, at kunne føle sig fri som dem. Dog kommer der andre tanker til, når jeg er landet, mens de bare flyver videre.

Vil du vide mere om denne lidt anderledes sportsgren kan du bare kontakte mig.

Lone Askirk.

 

ANGSTEN FOR AT VENDE HJEM

Det er svært at drage ud, men det er sværere at vende hjem. For 2 år siden turde vi næsten ikke forlade Kirke Saaby. Vi græd af rørelse over ikke at skulle se gadekæret længere eller blive vækket af kirkeklokkerne om morgenen. "Hvor dan", spurgte min kone, "kan man få en normal hverdag uden en havnefoged og en rødhåret oldermand"? Det var utroligt vanskeligt at sige farvel til alle de dejlige mennesker vi kendte. Vi gik gennem vor hyggelige landsby en varm sommernat dagen før vi rejste og selv om klokken var 23 blev vi inviteret ind 4 steder på en øl. Vi kom åndeligt beruset hjem og syntes at vi havde byens ansigter ridset ind i vore hjerter. Det sidste jeg tænkte da jeg kørte ud af byen næste morgen var: "Din idiot"Y

Nu er der gået to år og det synes ligeså svært at skulle vende hjem som det var at tage afsted. Når man drager ud møder man nye mennesker man knytter sig til. Man forelsker sig i nye landskaber og begynder at tænke over livet på en anden måde. Danmark kommer på afstand og man ser pludselig sit fædreland med andre øjne. Man elsker det måske mere end nogensinde før, men man ser også alle dets fejl og mangler. Det jeg frygter mest når jeg vender hjem er at de mennesker jeg kender skal tro at jeg er den samme. Der er gået to år og ingen af os er længere som for to år siden. Jeg har ændret mig. Min kone har ændret sig. Mine børn er blevet anderledes. Vi kommer ikke hjem som blærerøve der har været udenlands og forventer at folk gider høre på vore oplevelser. Vi håber kun at man vil acceptere at det har sat sine spor i os at vi har boet I udlandet.

Det er et held af vi har så meget godt at vende tilbage til. Det jeg glæder til at se igen er hverken kirkebygnin gen eller præstegården eller andedammen eller forsamlingshuset. Alt det kan jeg finde så mange andre steder i Danmark. Men jeg glæder mig til at se menneskene B de folk jeg talte med før jeg tog afsted, de familier hvis følelser og liv jeg blev involveret i. Jeg glæder mig til at gå en tur på kirkegården og mumle med de døde jeg begravede og som jeg er glad for jeg lærte at kende før de gik bort. Til de fleste jeg møder vil jeg sikkert sige: "Hvorfor gør I ikke det samme som jeg gjorde. Det er nu eller aldrig. Tag bort et stykke tid, bryd op, sæt livet på spil". Der er godt nok en risiko forbundet med at drage bort. Man kan blive nomade. Det er jeg blevet. Jeg har fået en tørst I mig efter at være på vandring, jeg er nomade, og jeg ved at jeg får meget svært ved at slå mig til ro igen. Selv i dejlige sogne som Kirke Saaby og Kisserup.

Mange kærlige hilsener til jer alle

Poul Joachim Stender

 

INGEN UNDSKYLDNING SØNDAG

Fra Poul J Stenders amerikanske kirkeblad har vi klippet dette lille indlæg. Det viser hvad også den danske kirke kunne gøre for i højere grad at få fyldt pladserne op.

For at gøre det muligt for alle at deltage i gudstjenesten på søndag vil kirken arrangere en speciel - ingen undskyldninger søndag.

Der vil blive opsat feltsenge i våbenhuset for dem der siger: "Søndagen er min eneste dag at slappe af på".

Der vil være øjendråber til dem der er for trætte i øjnene af fjernsynskiggeriet lørdag.

Der vil være en sektion med lænestole for dem der synes bænkene er for hårde.

Der vil være stålhjelme til dem der går og siger: "Taget vil styrte sammen hvis jeg viste mig i kirken".

Der vil være tæpper til dem der synes kirken er for kold og udlagt vifter til dem der synes den er for varm.

Scorekort vil være fremlagt til dem der ønsker at tælle hvor mange hyklere der er til stede.

En afdeling vil være viet til træer og græs for dem som synes gud hører til i naturen.

Der vil være læger og sygepljersker til dem der har planlagt at blive syge søndag.

Sidehuset vil være pyntet med julestjernen og påskeliljer for dem som aldrig har set kirken uden.

 

FÆLLESSPISNING

Vi genoptager nu her i efteråret fællesspisningerne i forsamlingshuset. På nuværende tidspunkt er datoer for 2 fællesspisnin ger fastlagt. Nemlig onsdag d. 22. september kl. 18 og onsdag d. 24. november kl. 18.

Programmet er ikke fastlagt endeligt men vi håber på dels at gentage det utroligt gode foredrag om Siriuspatruljen i Grønland og en historiefortællingsaften.

 

ÅRTUSINDSKIFTET

Som I måske har læst i lokalaviserne er der 2 kommunalpolitikere der synes at også Hvalsø skal markere årtusindskiftet. Dette er en tanke bylauget har støttet og delta-ger derfor aktivt i den gruppe der er nedsat. Allerede nu er der fremkommet rigtig mange gode ideer som der arbejdes videre med. En af ideerne er at etablere en egentlig allé mellem Nr. Hvalsø og Kirke Saaby. Også en ide om at lave en "histotifortællende" alle ned til Tadre mølle er fremme. Det er meningen at skoler, institutioner og borgere skal inddrages i aktivite-terne men mere herom senere.

Bylauget synes de indtil videre fremsatte ideer er rigtig spændende.

Så glæd jer til nytåret og tiden efter.

 

SOMMERDRIK MED CAWA

I håbet om at der stadig er høj sommer i Danmark når dette blad kommer ud så bringer vi i dette nummer opskriften på en god og frisk sommerdrik.

Ingredienser:

1/2 vandmelon uden kerner skåret i tern eller i kugler
2 dl malibu rom
1/2 l sprite eller 7-up
1 fl. cawa
Limeskiver eller skiver af carambole

Fremgangsmåde
Mariner vandmelonen i malibu rom i 4 timer. Bland melonen i cawaen og juster smagen med sprite, til den har den ønskede styrke. Tilsæt isterninger, der evt. fryses med et blad citronmelisse. Pyntes med limeskiver eller skiver af carambole.

Servering
Server med majschips, gratineret med ost, hertil cremefraiche, guacamole og tomatsalsa. 

Andre indlæg:

Sprøjtehusene
Containerplads
En lørdag i Saaby

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk