Byens folkeskole
[Op] [Sidste dag - 2000] [Figurer og liv] [Skolens historie]

 

Saabysiden
Op
Sidste dag - 2000
Figurer og liv
Skolens historie

Læs om skolens historie:

Kirke Saaby har en folkeskole der går op til 10'ende klasse. Kommunen har flere gange forsøgt at nedskære således at den ikke skulle gå til 10'ende klasse. Et velkendt fænomen på landsbyskoler. Hos os har de heldigvis endnu ikke haft held til dette.

I øjeblikket 96/97 går der 328 elever på skolen. Prognoserne siger - fordi vi er en populær landsby hvor folk gerne vil sætte deres børn i verden - at elevtallet i år 2003 vil ligge på 428 elever - og så er skolen pludselig for lille.

På baggrund af prognoserne har skolebestyrelsen i samarbejde med en lokal arkitekt Peter Saaby og skolens personale udarbejdet et forslag til udbygning af skolen.

Dette forslag er epokegørende i kommunen, idet det er fuldstændigt færdigt og det "eneste" politikerne skal er at se om de er med på ud- og ombygningsplanen.

Forslagstillerne mener at tiden hvor man løste skolens pladsproblemer med barakbygninger er forbi.

Arbejdsgruppen har lavet et projekt som skal ses som en helhed. Der er ingen mening i, at realisere dele af projektet og ikke andre dele. Gruppen har beregnet at hele projektet kan gennemføres over en årrække.

Hovedideen i projektet er, at skolebiblioteket skal være skolens centrale omdrejningspunkt - hjertet i skolen. Herudover fjernes de barakker som tidligere har været opsat til at dække pladsbehov og istedet tilbygges skolen nogle fløje der passer sammen med den eksisterende skole og de grønne arealer der omgiver skolen.

Såfremt dette projekt besluttes gennemført vil det medvirke til, at udbygge de ideer der er i landsbyen om i yderligere grad at lave tingene i sammenhæng.

Forslaget der anslås til at koste 18. millioner er nu forelagt kommunalpolitikerne. Hvornår de tager stilling vides pt. ikke.

Se planen på skolens hjemmeside.  KLIK HER FOR SAABY SKOLES HJEMMESIDE.

Og kig her for at se billeder fra 9. og 10. klassernes sidste skoledag d. 18-5-2000.

Du kan også se nogle af de træskulpturer der laves og indvies d. 13-10-00 og som er en del af projekt: Byen hvor du bor gror! Et stort samarbejde mellem skole, idrætsforening og bylaug.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk