Figurer og liv
[Op]

 

Saabysiden
Op

BYEN HVOR DU BOR GROR!!!!

Fredag d. 13. oktober 2000 blev træ-skulpturene ved skolen afsløret.

Igen et stort initiativ fra byen.

Arrangementet startede med at formanden for styregruppen Ingolf Wilstrup fortalte lidt om de fremtidige planer. 

Herefter var der en formidabel optræden af børn fra skolen. De optrådte med et nummer de involverede alle tilskuere:

Herefter afslørede Borgmester Virginia Holst de to træfigurer. Den ene som fortæller historien om fyrtårnet - og den anden der er det gamle livets træ Ygdrassil:

Og så har vi et billede af personen der har stået for den fysiske udformning af træerne:

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk