Red gadekæret
[Op]

 

Saabysiden
Op

Her kan man følge den efterhånden (juni 2000) lange sag omkring rensning af vores lille gadekær. Startende med opfordringen til frivillige bidrag og herefter lidt fra sagsforløbet.

Red Saaby gadekær

Giv et bidrag

Bylauget mangler 8.000,- kr. for at få renset gadekæret. Dette er bl.a. en forudsætning for, at børnene kan stå på skøjter til vinter og at kæret ser nogenlunde pænt ud i år 2000.

Kommunen mener ikke det er dennes opgave at rense kommunens gadekær - uanset at de er en del af kommunens turistmæssige udseende som man ellers gerne vil slå på.

I denne sag har kommunen dog ikke afvist vores ønske om en rensning fuldstændig. De har efter pres fra bylauget accepteret at betale det det koster bortset fra 8.000,- kr. som skal indsamles.

Det hele er efter forudgående afslag fra kommunen først blevet til noget da dels firmaet ALTO ENTREPRENØR OG DYKKERFIRMA gave et særdeles billigt tilbud, idet de gerne ville støtte sagen og bylauget sagde at vi måske kunne rejse nogle midler - ellers var det blevet et blankt nej, med den konsekvens at der ville gå år før politikerne kunne presses til at afsætte midler.

HVORDAN KAN DU STØTTE:

Giv et bidrag i bøtten. Så enkelt er det. Ønsker du at blive nævnt særskilt i forbindelse med dit bidrag bedes du skrive navn på vedlagte seddel- ellers kommer du til at stå sammen med mange andre under betegnelsen - borgere der vil redde Kirke Saaby Gadekær.

Er der et firma der eventuelt ønsker at sponsere større beløb bedes kontakte oldermanden direkte på tlf: 46 49 24 77.

PT: Har 3 firmaer hver givet 1.000,- kr. Det drejer sig om Malermester Tommy Sørensen, Morsøvej 3 samt dokumenthåndteringsfirmaet Optical Services, Morsøvej 12 og Kirke Saaby Dagli' Brugs.

Bylauget samt alle områdets børn takker på forhånd for bidraget!

D. 30-11-99 blev målet nået - de 8.000 var i hus - primært gennem større bidrag fra Malermester Tommy Sørensen, dokumentbehandlingsfirmaet Optical Service, Kirke Saaby Dagli' Brugs, Kirke Saaby Slagterforretning, SI lysteknik a/s, Lars Jørgensen og derudover fra  borgerbidrag i indsamlingsbøtterne er beløbet indsamlet.

Firmaet Alto entreprenør og dykkervirksomhed der har muliggjort det hele starter nu fredag d. 3-12-99 med oprensningen.

Kirke Saaby takker alle bidragsydere meget. Vi skal i denne forbindelse ikke undlade at nævne som en sidebemærkning at vi fortsat er af den mening at det var vores kommune der skulle have betalt for det hele. Men når kommunen ikke vil så må man specielt af hensyn til byens besøgende og i hvertfald områdets børn sørge for at der sker noget så det er muligt at stå på skøjter når frosten kommer.

Juli 2000
Efter mange problemer - en påbegyndt rensning og derefter brat stopning går det nu lidt fremad. Faktisk forventede kommunen allerede at man kunne påbegynde en rensning i midten af juni. Imidlertid viste det sig (!!) at man er nød til at søge amtet om tilladelse til en sådan oprensning. Ansøgningen er sendt fra kommunen d. 15-6.

I ansøgningen kan der også ses hvorledes arbejdet hvis det godkendes (!!) forestilles udført, enten at foretage en grødeskæring alene langs kanten af gadekæret hele vejen rundt eller en egentlig oprensning hvor både grundslam og grødevækst fjernes.

Der sker altså tidligst noget i begyndelsen/midten af august 2000

LÆS VIDERE PÅ GADEKÆRETS EGEN SIDE

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk