4. maj 2001
[Op]

 

Saabysiden
Op

D. 4 maj 2001 var der ca 40 mennesker der mindedes den danske frihed i 1945.

Her er lidt billeder fra ceremonien der startede med sang på gadekæret og afsluttedes med blomsternedlægning og fakler ved mindestenen ved kirken.

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk