Nummer 37
[Op]

 

TAK FOR DENNE GANG

For 37. og sidste gang har jeg æren af at skrive på denne side i bylaugsbladet. Det har været nogle utroligt gode år hvor jeg har haft fornøjelsen af at kunne deltage i en rigtig god udvikling for byen, sammen med mange gode, dygtige, rare og spændende Saabyborgere.

Jeg har været vidne til en udvikling hvor Saaby i større og større grad er blevet anerkendt som et af Hvalsø kommunes vigtige midtpunkter. Jeg har set hvordan gode ideer, en stærk vilje og en utrolig masse frivilligt arbejde og engagement virkelig har kunnet skabe gode resultater.

Jeg vil glæde mig til fremover som passivt medlem at følge Saaby’s hjemmeside, læse de kommende bylaugsblade og ikke mindst vil jeg glæde mig til at besøge byen når der også fremover bliver holdt en masse gode aktiviteter.

Ikke alle har billiget den ”linie” jeg har stået for og forsøgt at fremme i bylauget, i byen og i området. De personer får nu en gevaldig chance for at ændre på tingene. Jeg håber selvfølgelig ikke de får magt som de har agt, for jeg mener fortsat at den hidtidige linie skal fortsættes: masser af gode aktiviteter, håndhævelse af traditionerne, et fortsat åbent og imødekommende samarbejde med kommunen og en fortsat aktiv deltagelse i Hvalsø kommunes og Saaby’s udvikling.

Mine sidste ord bliver derfor: Tak for mange gode år, tak for godt samarbejde og også tak for god modstand. Hav det godt alle sammen, tilhængere som modstandere. Pas rigtig godt på landsbyen KIRKE SAABY.

Farvel og forhåbentlig på gensyn.

Jan Sylvest
Afgået oldermand

INDKALDELSE TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Under henvisning til bylaugets love indkaldes der til generalforsamling

ONSDAG D. 17. APRIL 2002

KL. 19:30

SAABY FORSAMLINGSHUS

 

Alle medlemmer af bylauget har ret til at deltage med tale– og stemmeret. Nye beboere kan blive medlem på aftenen.

 

DAGSORDEN:

1)  Valg af ordstyrer

2)   Oldermandens beretning, V/konst. oldermand Mikkel Bruun

3)    Regnskab for 2001 samt kontingent 2002

4)     Indkomne forslag

5)      Valg til bestyrelsen

På valg er:

Oldermand (for 1 år)

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 suppleanter for 1 år

1 revisor for 2 år

6)      Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes afleveret til en fra bestyrelsen senest 1 uge inden generalforsamlingen
Der vil være gratis kaffe/te. Øl og vand kan købes

VI SES

BYLAUGSBESTYRELSEN

En Oldermand og en guttermand

En epoke i Kirke Saabys historie er slut. Byens velkendte og afholdte Olderman, Jan Sylvest, har efter 12 års virke valgt at takke af. Jan er flyttet fra byen, men vil forblive passivt medlem af Bylauget og vil også foreløbig drive www.kirke-saaby.dk.

Det bliver en lidt fattigere landsby, nu når Jan er rejst. Jan har været omdrejningspunket i et utal af større og mindre aktiviteter. Man behøver blot at nævne arrangementer som "Aldrig mere en 9.april", "Global Landsby" og "Biblioteksindpakningen" for at få en fornemmelse af Jans store engagement. Sommerfest, fastelavn, 4. maj, Grundlovsdag, julemarked og meget andet ville ikke være det samme uden Jans uhyre arbejdsindsats.

Jan har været en ildsjæl i arbejdet for vores by, og har gang på gang formået at sætte Kirke Saaby på Danmarkskortet og på den politiske dagsorden. Som Oldermand har Jan formået den svære balancegang mellem særinteresser og almenhedens vel. Jan ejer en sjælden diplomatisk tæft, som kommer til udtryk i, at han altid har set tingene fra to sider, og ikke handlet på egne vegne, men som landsbyens mand.

Jan er blevet kaldt Høvding Sylvest og det der er værre, men ingen har kunnet tvivle på hans store og ægte kærlighed til vores by. Han har skabt solide resultater i samarbejde med Hvalsø Kommune, områdets grundejerforeninger, brugsbestyrelse, Hvalsø Hundevenner, Agenda-gruppen, skolen, de handlende, forsamlingshuset, menighedsrådet og byens borgere, som Jan aldrig har holdt sig for god til at dele en pils ved gadekæret med.

Kirke Saaby har i Jan haft en utrættelig ambassadør for det gode landsbyliv, og det er vores håb, at Bylauget vil fortsætte i denne ånd. Jan vil altid være en god ven af byen.

 

På vegne af bestyrelsen i Kirke Saaby Bylaug

Mikkel Bruun, fungerende Oldermand.

 

Herudover:

Referat af besyrelsesmøde
Fastelavnsfestindkaldelse

 

 

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk