Nummer 32
[Op]

 

Her er det seneste bylaugsblad - nr. 32:

bulletBilleder ønskes
bulletSå er det jul - lige om lidt
bulletSprøjtehusene
bulletLidt om lidt
bulletRystende
bulletContainere flyttes
bulletGadekæret renses!
bulletJulemarked
bulletGlobal landsby
bulletHusene - Fynsvej 7
bulletÅr 2000 alle for alle
bulletOpskrift: Gullash i gryde.

 

BILLEDER EFTERLYSES

Ovenstående billede viser byen som den så ud inden gartneriet lukkede og inden fanøvej blev rettet ud. Bylauget er meget interesserede i at få fremskaffet flere billeder der kan vise hvordan byen tidligere har set ud. Kig venligst i jeres fotoalbums og se om der skulle være billeder bylauget kunne låne og kopiere.

Så er det jul — lige om lidt

Så nærmer julen sig. Bylauget har allerede fået nogle af sine ønsker opfyldt. Vi får nu gennemført rensning af gadekæret — vi får flyttet containerne på kirkens parkeringsplads — sprøjtehusene bliver færdige udvendigt og biblioteksskabet får snart et skab med glaslåger. Så nu mangler vi bare at få opfyldt alle de andre ønsker vi har.

Der er ikke mange dage til vi er en flokaktive der skal i skoven og finde et grantræ der skal pryde gadekæret med lys hele julemåneden og der er heller ikke længe til julemarkedet. Igen i år håber vi på mange boder og mange besøgende. Som et lille trækplaster har vi fået vores hjemvendte sognepræst til at holde juletalen. Også på salgssiden er der trækplaster. Igen i år vil der komme en træskærer der vil vise hvordan han arbejder og selvfølgelig også gerne sælge sine ting—skåle knive og meget mere.

Bylauget håber at I alle på trods af julestress og meget andet kan få tid til at komme både til fællesspisning d. 24-11 til julemarked og juletræstænding d.28-11 samt plantning af årtusindalleen d. 5-12 og så vil vi i øvrigt bare ønske alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Sprøjtehusene

Som bekendt er sprøjtehusene under renovering. Desværre har kommunen givet afslag på yderligere midler, hvorfor arbejdet på det sidste har hængt på frivillig arbejdskraft. Desværre meldte murerskolen fra. Bylauget har dog allieret sig med en murer der gerne vil sponsere sin arbejdskraft på at få lavet murerarbejdet færdig. Når dette er sket—her i slutningen af november mangler der kun filsning af murerne til foråret for at sprøjtehusene ser flotte ud. Den indvendige renovering, strøm m.v. må så vente til vi vinder i tips.

LIDT OM LIDT

På møde med kommunen d. 4-11-99 oplystes det at Pølsestisagen fortsat ligger i Vejdirektoratet. Kommunen lovede dog at rykke for en afgørelse ligesom bylauget nu får aktindsigt.

På samme møde oplyste kommunen at man ikke vil lave yderligere trafikdæmpende foranstaltninger på Omøvej. Skal der ske mere her må det komme fra Vodder som er den der har sagt at der ikke er behov for mere.

Bylauget er nu med i en styregruppe sammen med skolen og idrætsforeningen. Formålet er at få sat gang i projekt Åben skole. Et projekt der går ud på at lave skolens område til at sted der bruges hele dagen af alle i området. Samtidig skal projektet knytte hallen tættere sammen med byen.

Bylauget har nu fået Nesa til at undersøge belysningsforholdene i byen. Kommunen vil se velvilligt på forslag såfremt der også teknisk er for lidt lys.

Byens hjemmeside (www.kirke-saaby.dk) bliver større og større, nu er både bylauget, Christiansminde, Fuglevang og Skovåsen på.

RYSTENDE

Vi bringer her det sidste af de breve Poul Stender har sendt til os fra USA. I mellemtiden er han jo kommet tilbage til sit embede.

Vort andet jordskælv var rystende. Jeg var lige kommet hjem fra Las Vegas klokken 2 om natten og havde lagt mig, da det pludselig gik op for mig at de o'possoms, som der er i haven, nogle ulækre, griseagtige, halv-grævlinger, havde bygget rede i min seng. Sengen gyngede voldsomt fra side til side. Miriam, min hustru, var stadig oppe og da hun hørte larm ved døren, kiggede hun ud og så huset stå skævt. I samme øjeblik skreg hun: ”Jordskælv”. Jeg opgav lettet min hypotese om o'possums i sengen og begyndte febrilsk at lede efter min briller. Det er svært at finde både briller og de rette ord under et jordskælv. Min hustru råbte hele tiden ”JORDSKÆLV” som om jeg endnu ikke havde fattet, hvad der foregik. Jeg forsøgte at sige noget beroligende, men kunne kun skrige et citat jeg engang havde læst: ”VI ER RYSTET, MEN IKKE KNUST”. Da jeg endelig fandt brillerne og ville løbe ind til børnene kunne jeg ikke komme nogle steder. Gulvet gyngede under mig. Det var som et mareridt. Jeg løb og kom ikke nogen steder. Samtidig slog messingrørene i stuen fra en gammel, og nu uvirksomt dørklokke, mod hinanden som om der blev ringet sammen til begravelse. Lysekronerne gyngede frem og tilbage, hvad der gav et til tider næsten teateragtig lys. Bag vinduerne anede vi et underligt blåt skær fra transformatorstationer der kortsluttede. Det hele varede ca 45 sekunder, hvad der er et meget langt jordskælv, og det virkede som om det var iscenesat af Disneyland eller Universal Studies. I virkeligheden burde vi have klappet, men vi faldt udmattet om på en seng med børnene omkring os og en tak på læberne til Vorherre over at være i live.

Jordskælvet fandt sted 150 kilometer fra det sted vi bor. Kun ganske få mennesker kom til skade fordi epicentret lå i den øde og golde ørken. På richterskalaen blev jordskælvet målt til 7.1 – en anelse stærkere end det jordskælv der for nyligt i Tyrkiet dræbte hundredvis af mennesker. Vi mærkede kun 10 procent af jordrystelserne, men det var nok! Jorden er noget man stoler på. Det er den faste klippe under vore fødder. At lande efter en flyvetur eller gå i land efter en sejltur er at få fast grund under fødderne. Det bizarre jordskælv virkede på mig som et slags oprør fra noget jeg ellers stolede 100 procent på. Den gamle, trofaste, urokkelig jord der pludselig ikke længere gad ligge stille. Enhver der bor i Los Angeles ved at et jordskælv på 7.1 under downtown ville have medført uhyggelige ødelæggelser og mennesketab. Det er mærkeligt at det altid er sådanne voldsomme, ydre ting der skal til for at vi, i alt fald for en kort periode, begynder at nyde livet og hinanden. Men i dagene efter jordskælvet gik jeg rundt og så på alle ting, min familie, byen, bjergene, stranden, som om jeg havde fået det hele foræret påny. Jeg ved at mennesker der på forskellig vis er blevet rystet mentalt ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den nære familie, har det på samme måde. Der dukker, efter rystende oplevelser, ofte en følelse af taknemmelighed og glæde op over at få lov til leve endnu et lille stykke tid.

Poul Joachim Stender

 

Containerne flyttes

Nu flyttes containerne til glas og papir på kirkens parkeringsplads.

På et møde d. 4-11-99 bekræftede kommunen at de havde givet spejderne besked på at containerne skulle flyttes til et mindre synligt sted end lige indkørslen til kirken.

Nu er det så øjensynlig kun et spørgsmål om hvornår spejderne rent praktisk kan få det gjort.

Så snart vi kan få fat i spejderne vil vi selvfølgelig skynde på opgaven og tilbyde dem den praktiske hjælp de måske mangler.

Global landsby

Lørdag d.11. september afholdt bylauget sammen med Hvalsø Flygtningevenner et stort flot arrangement.

Vi har her plukket lidt fra en artikel om dagen i Dagbladet.

-Vi synes vi havde en rigtig god dag, og vi glædede os især over, at folk her fra byen og egnen fandt sammen med beboerne fra Avnstrup, siger Mikkel Bruun fra bylauget. Vi glædede os meget over den spontane musik og aktivitet, som de fremmede satte igang.

Vi oplevede de fremmedes glæde ved musikken - så snart der var musik sprang de op og dansede - det kan vi danskere godt lære noget af, siger Mikkel Bruun, -som på bylaugets vegne takker de mange der var med i det praktiske arbejde, og ikke mindst hjælpen fra forsamlingshuset.

Efter borgmester Virginia Holst’s åbning af kulturdagen, var der aktiviteter dagen igennem , til der blev sluttet med musik for fulde huse, dels af Anders Rolang og strengedrengene, dels af den armenske rockgruppe Yerevan.

Som et særligt programpunkt blev “menne-skeflaget” afsløret. Det er tegnet som et symbol på, at vi alle er lige mennesker på jorden - uden skel.

Flaget symboliserer alt det, vi mennesker har til fælles, vi vil ikke lukke nogen ude. Men som det også blev sagt af Krista Nørgaard fra Hvalsø flygtningevenner: Ikke fordi det drejer sig om at vi skal være ens. Vi er og skal være forskellige, det er hver enkelts helt specielle særpræg der gør, at vi er de mennesker vi er. Nogle mennesker synger højlydt en iransk glædeshymne ved synet af det smukke hav. Andre, som jeg, nynner sagte for mig selv og tager et par dansetrin. Men glæden er den samme.

Alle er vi mennesker - i en fælles verden.

Arrangementet var så godt at bylauget sammen med Hvalsø Flygtningevenner har planlagt 2 arrangementer i år 2000; et dagsarrangement d. 3-6-2000 og et aftenarrangement d. 20-10-2000.

Gadekæret renses!

Endelig bliver det til noget—gadekæret bliver renset!

Kommunen har besluttet at skyde penge og hjælp i rensningsprojektet. Desværre ikke det fulde beløb—faktisk skal bylauget selvfinde 8.000 kr. Et beløb vi håber at kunne ind ved hjælp af frivillige bidrag samt sponsorater. Faktisk har vi allerede fået sponsorater af 2 virksomheder i byen—hver har sponseret med 1.000,-kr Det drejer sig om malermester Tommy Sørensen og firmaet Optical services.

At rensningen overhovedet kan blive til noget skyldes i høj grad et formidabelt tilbud fra entreprenør og dykkerfirmaet ALTO. Dette firma tilbød efter en omtale af kæret i Holbæk amts venstreblad at rense kæret for arbejdsløn + bortskafning af slammet. Et tilbud som man næsten ikke kunne sige nej til.

Vi er selvfølgelig kede af, at kommunen ikke har villet betale hele beløbet, men er dog glade for at de giver noget.

Pt. ligger tidspunktet for rensning ikke klar, idet kommunen først lige har truffet beslutningen om at dække udgifterne ud over vores egne 8.000.

Skulle der være nogle der har lyst til at sponsere et beløb til rensningen tager oldermanden gladelig imod besked på tlf: 46 49 24 77.

Så snart kan man opleve kæret som nedenfor:

År 2000 allé for alle.

Som nogle måske har læst i lokalbladene, har Hvalsø fået sin helt egen ”År 2000-gruppe”., som arbejder for at markere det forestående årtusindskifte i kommunen. Gruppen er etableret på initiativ af Asger Poulsen og Gitte Geertsen, Børne og Kulturudvalget. Med i gruppen er naturligvis også bylauget, som har barslet med idéen om en allé mellem Kirke Saaby og Nørre Hvalsø, nærmere bestemt mellem Fanøvej og Smedebakken (fra Kirke Saaby Skole til bakken ved Nørre Hvalsø).

Formålet med alléen er at gennemføre en symbolsk sammenbinding af de to lokalområder Hvalsø og Kirke Saaby via en grøn række af træer ( spidsløn) ud langs landevejsstrækningen. Samtidig er det ønsket, at inddrage alle Hvalsøs børnehaver i et storstilet træplantningsprojekt, hvor alle børnene får hver deres træ – med navneskilt og det hele. Tanken er, at børnene både skal være med til at plante træerne, og holde øje med dem mens de vokser sig store og stærke – altså et slags grønt dannelsesprojekt. Og så er sådan en allé selvfølgelig også meget køn at kigge på for de øvrige trafikanter.

Idéen er fra første færd blevet rigtig godt modtaget af gruppen, og er derfra vokset op gennem ”systemet”, således at alle godkendelser er i orden. År 2000-gruppen har derpå søgt en lang række fonde, med det resultat, at økonomien også er kommet på plads.

Lørdag den 6.november har gruppen derfor været ude at afsætte pinde og sætte mærker ved de henved 300 steder, hvor træerne skal plantes. Samtidig har vi mødt meget stor venlighed hos de forskellige lodsejere ud til vejen, og det ser derfor ud til, at det kan lykkes, at plante en smuk sammenhængende allé uden ”huller”.

Søndag den 5. december er derfor dagen, hvor alle raske børn i Hvalsø (og deres sløve forældre) forhåbentlig vil bevæge sig ud af deres lune pudevår, og hanke op i spader og skovle for at være med til at plante vores nye Tusindårsallé. I bylauget håber vi naturligvis på opbakning og forståelse for vores idé, og vi håber, at vores kommune vil blive lidt grønnere med den nye allé.

Gullash i gryde

Ingredienser (4-6 personer.)

2 spsk fedt
3-4 løg
1 fed hvidløg
3 spsk ungarsk paprika ( sød )
1 kg okseskank
1/2 tsk kommen
1 liter bouillon
1/2 tsk salt
sort peber
2 mellemstore kartofler
1/2 kg tomater
2 mellemstore grønne peber
1/2 tsk merian

Fremgangsmåde

Varm fedtet op og svits de hakkede løg og det knuste hvidløgsfed, til løgene er klar. Tag gryden fra varmen, og rør paprikaen i. Tilsæt kødet, der er skåret i ca. 4 cm. store stykker. Kom bouillon, kommen, salt og nymalet peber i. Læg låget på. Retten skal småsnurre i ca. 1 time, til kødet er næsten mørt. Skræl kartoflerne og skær dem i stykker.

Tomaterne skoldes, så skindet kan flås af, og kærnerne kan evt. fjernes. Tag indmaden ud af de grønne pebere og skær dem i stykker. Kom de hakkede tomater, pebere, kartofler og merian i gryden.

Kog retten yderligere 20-25 minutter, til kartoflerne er møre. Skum evt. overskydende fedt af retten.

Sæt gryden på bordet og spis gullaschen af dybe tallerkener.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk