Byens vejnavne
[Op]

 

Saabysiden
Op

Kirke Saaby Bylaugs bestyrelse har fået bemyndigelse til at skaffe byens gamle vejnavne tilbage.  Beslutningen blev taget på generalforsamlingen 2000 efter nedenstående gennemgang og oplæg fra bestyrelsesmedlem Mikkel Bruun.

GENNEMGANG AF SAGEN OM ÆNDRING AF KIRKE SAABYS VEJNAVNE

V/ Mikkel Bruun afholdt ved generalforsamling 12-4-2000

Kirke Saaby Bylaug arbejder med at ændre landsbyens vejnavne fra de nuværende ø-navne til de gamle, historiske og mere logiske gade- og vejnavne.

Jeg har forleden talt med Bent Gotfredsen fra Egnshistorisk Forening, som mener, at vejnavnene blev ændret sidst i halvtredserne, efter myndighedskrav til alle kommuner om faste vejnavne. Bent Gotfredsen fortæller, at kommunen spurgte bylaug og Grundejerforeninger om de havde nogle idéer, men at man i Kirke og Vester Saaby gik ud fra, at hvis ikke, så blev de gamle navne bare bevaret.

Imidlertid kom en person fra Kirke Saaby Menighedsråd (staadig iflg. Bent Gotfredsen og min hukommelse) på, at opkalde veje og gader efter danske øer. Den gamle hovedgaade, Storegade, kom herefter til at hedde Bogøvej, Fynsvej og Rømøvej over tre strækninger. Lillegade, der løber rundt om gadekærret kom til at hedde Morsøvej. (Pølse)Krogen, der var opkaldt efter et gammelt pølserøgeri kom til at hedde Livøvænget. Osv, osv.

I 1986 tog Kirke Saaby Bylaug sagen om vejnavne op. Spørgsmålet blev behandlet på en generalforsamling om foråret, og det blev her besluttet, at arbejde videre med sagen. Jeg citerer fra et brev til Hvalsø Kommunes kommunalbestyrelse fra oktober dette år:

"Bylauget synes (at) det er en skam, hvis væsentlige træk af byens historie går i glemmebogen….og netop en bys navnestof kan være med til at vække den historiske nysgerrighed, så man får anledning til at beskæftige sig med den historie navnene gemmer. Hertil kommer, dels, at de eksisterende vejnavne ofte ikke bruges af beboerne, fordi de ikke "beskriver" hvilken vej, der er tale om, og der kan derfor opstå misforståelser; man siger f.eks. hellere "vejen mod Abbetved", end Samsøvej (da den man taler med alligevel ikke har tænkt sig at tage til Samsø), dels at der ofte opstår forvekslinger og uklarheder ved anvendelse af de nuværende vejnavne. Beboere på Livøvænget/Lyøvej og Fanøvej/Fynsvej kan tale med om, at taxaer, vareleveringer, mv., kan have svært ved at finde rundt ibyen, og det kan være svært for udefra kommende at se, at Bogøvej, Fynsvej og Rømøvej er navnene på tre forskellige afsnit af den samme store vej, der går gennem landsbyen".

Brevet er underskrevet Tommy Sørensen og Jan Mejding.

I samarbejde med Egnshistorisk Forening fandt Bylauget frem til følgende forslag til vejnavne:

Acasievej = Stationsvej

Bogøvej-Fynsvej - Rømøvej =  Storegade

Morsøvej = Lillegade

Omøvej = Teglværksvej, Kisserupvej eller Skullerupvej

Livøvænget =: Krogen

Fanøvej = Tværgade, Kirkegade eller Møllegade

Samsøvej = Abbetvedvej eller Østermarken

Enøvej/Lyøvænget = Munkegårdsvej, Munkestien eller Munkevænget

Desværre strandede sagen af ukendte årsager engang i slutningen af firserne. Men sagen nåede så vidt vides aldrig op til kommunalbestyrelsen, som er besluttende myndighed i sager om vejnavneskift.

Jeg mener derfor, at tiden er moden til at forsøge igen, idet jeg tror, at mange kan genkende den beskrivelse, som Jan og Tommy gav for over 13 år siden. Det kan jeg i hvert fald. Jeg tror at vores historie, er en væsentlig faktor for landsbyens selvforståelse og for vores indbyrdes fællesskab. Og historien kommer også til udtryk i et gammelt meningsfuldt gadenavn.

Som det ses af GF-referatet arbejder bestyrelsen videre med forslaget.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk