D. 18-8-01 afholdt Kirke Saaby Bylaug sin årlige sommerfest. I år uden aftenfesten, som bestyrelsen havde droppet på grund af manglende hjælp til arrangeringen.

Eftermiddagen blev en rigtig hyggelig eftermiddag - heldigvis var vejret med arrangementet.

Bylauget havde arrangeret Sønderjydsk kaffebord (deltagerne medbringer selv kage). Her sad en stor del af byens borgere og hyggede mens børnene satte deres boder til børneloppemarkedet op.

Der var en flødebollemaskine og en kartoffelbod!. Herudover var der af Benny Sommer arrangeret en petanquekonkurrence hvor de 3 vindere hver vandt en flaske rødvin. Benny Sommer fik samtidig en lille erkendtlighed for hans hjælp med hvert år at arrangere kponkurrencen.

Gæt dyrets vægt-konkurrence handlede i år om 3 kaniner. Kaninerne blev vundet af Peter Larsen der med et gæt på 10 kg. ramte præcist hvad de 3 kaniner vejede.

Kl. 16. offentliggjorde oldermand, Jan Sylvest, hvem bestyrelsen havde udnævnt til Årets Saaby-borger 2001. Det blev Claus Hulstrøm. Claus Hulstrøm er i byen primært kendt for 3 ting. 1) Igennem flere år var det Claus der gik i kæret og blev meget våd mens han opsamlede andemad sammen med tørre folk på bredden. 2) Hans store engagement i sagen omkring Frode Laursen - et engagement der ikke kun gik ud på at være imod men i høj grad indebar et stort arbejde med at finde alternativer og problematisere sagen. 3) Hans store arbejde i gruppen der arbejder med hele områdets fremtidige udviklingsplaner.

Den officielle begrundelse lyder således: Claus vælges for hans store arbejde og engagement i forbindelse med debatten om Saaby erhvervsområde og siden i visionsarbejdet om områdets fremtidige udvikling.

Claus (tidl. bestyrelsesmedlem) er en Saaby-borger der går ekstraordinært meget op i og ind for landsbyen og dens udvikling.

Claus er virkelig en "byens mand", uanset hvor han er repræsenteret, altid hjælpsom og en bylauget ved man kan trække på - såvel som repræsentant som til mere praktiske opgaver; hvem husker ikke de mange gange Claus har gennemvadet kæret i waders og opsamlet andemad m.v.

Samtidig blev havnefogeden, Jørgen Steffensen, lønnet for året der er gået med 1 flaske gl. dansk. Fogeden har i året der er gået endvidere fået en kantklipper som alle selvfølgelig håber han bruger flittigt omkring kæret. Sidst blev fogeden genansat for et år mere.

Alt i alt var det en rigtig hyggelig eftermiddag i den lille landsby. Her er et par billeder:

 
 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk