Saaby eller Såby
[Op]

 

Saabysiden
Op

Bylauget har d. 11. februar 2001 igen anmodet kommunen om at fastholde at byens navn er Kirke Saaby, stavet med 2 a'er og ikke med å.

Sagen blev vist i TV2-Lorry - klippet er ikke længere tilgængeligt.

Sagen var oppe i 1997 hvor kommunen uden at snakke med nogle som helst ændrede stavemåden på byskiltene. På det tidspunkt var kommunen ikke til at "rykke", men nu prøves det igen.

Baggrunden er at Aastrup gods nu via kort- og matrikelstyrelsen har fået "lov" til at navnet i alle offentlige henseender staves med dobbelt a.

På denne baggrund har Kirke Saaby bylaug tilskrevet Hvalsø kommune således:

Vedr. Stavemåde i Kirke Saaby

Kirke Saaby bylaug skal herved begære at vores bynavn fremover på kort og i alle offentlige sammenhænge staves med aa i stedet for å.

Vi mener at kunne påberåbe os ejerretten over bynavnet.

Ovenstående begæring fremsættes efter glædelig læsning af Vesntrebladet Holbæk i hvilket vi kunne se at kommunen havde tilsluttet sig Aastrup gods ønske om samme satvemåde.

Vi er meget glade for at Hvalsø kommune nu har anlagt en ny opfattelse af hvem der skal have indflydelse på stavemåder.

Vi håber at vi med denne skrivelse undgår at skulle rejse sagen for kort og matrikelstyrelsen.

Samtidig skal vi da oplyse at vi er indstillede på, at den nye (oprindelige) stavemåde indføres i den takt, kort og skilte m.v. skal udskiftes.

Sidst skal det da lige nævnes, at vi er glade over at også andre i kommunen end os synes at tingene skal staves som de oprindelig er navngivet. Og som vi sagde da sagen om Saaby sidst var oppe - så vil vi jo alle sammen helst hedde det vi er født.

Vi håber en snarlig bekræftelse på kommunens accept af at Kirke Saaby fremover staves som netop skrevet. Vi håber samtidig at kommunen giver kort- og matrikelstyrelsen besked om dette eller at vi meddeles at vi selv skal gøre det.

Med venlig hilsen

Jan Sylvest
Oldermand

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk