Ansøgning om mobilmast 2006
[Op]

 

Saabysiden
Op

 

Langt de fleste husstande i Kirke Saaby har fået et høringsbrev fra Hvalsø kommune vedrørende en ansøgning om at opsætte en mobil-sendemast midt i byen på 27 meter.

Bylauget har sendt en indsigelse til kommunen. Bylauget opfordrer alle til at give deres mening til kende overfor kommunen - uanset om man støtter ansøgningen eller ej. Såfremt man er enig med bylaugsbestyrelsen indsigelse kan man nøjes med at henvise til denne.

Hent bylaugets skrivelse ved at klikke her. Teksten kommer ligeledes her:

Hvalsø Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen Kirke Saaby, 7-08-2006
Møllebjergvej 4
Hvalsø


J.nr. 023-00071

Vedr. ansøgning om byggetilladelse til etablering af 27 m høj mast til mobiltransmission på Rømøvej 8A, 4060 Kirke saaby.

Kirke Saaby Bylaugsbestyrelse har på et møde d. 6. august behandlet ovenstående sag og har følgende bemærkninger:

1) Vi mener at den pågældende mast vil virke skæmmende i forhold til vores bys landsbykaraktér, jf. lokalplan 64, § 3.1.2.

2) Vi kan ikke i materialet finde den egentlige grund til at udvide højden på/erstatte den eksisterende mast. Det eneste der nævnes er TDCs ønske om at kunne tilbyde mobiltelefoni i overensstemmelse med statens retningslinier. Det er meget vagt, og giver os ikke anledning til at anbefale en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Det skal der meget bedre argumenter til.

3) Vi foreslår, at kommunalbestyrelsen kigger på muligheden for at benytte den eksisterende 48 meter høje mast ved Kirke Saabys erhvervsområde, nord for byen. Vi henviser til mødereferat i Social og Miljøudvalget, tirsdag den 8. januar 2002, pkt. 17, hvoraf det blandt andet fremgår at Telia og Sonofon er interesserede i at etablere en 75 meter høj mast på erhvervsgrunden, og at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kommunaldirektøren på daværende tidspunkt var positive.

Humlen er vel, at der er flere konkurrerende virksomheder på markedet, og at de principielt bør kunne deles om 1 mast, vel især, hvis de får lov at hæve højden på den eksisterende ved erhvervsområdet (men det er jo en anden sag).

Sammenfattende vil Kirke Saaby Bylaug anbefale, at kommunalbestyrelsen meddeler ansøger afslag på byggetilladelse.

PS: Jeg har som Oldermand allerede modtaget flere bekymrede henvendelser fra borgere i byen, og har anbefalet dem også selv at sende bemærkninger til kommunen.

M.v.h.

PVA. Bestyrelsen

Mikkel Bruun

Oldermand, Kirke Saaby Bylaug
Morsøvej 26
4060 Kirke Saaby
mibr@vd.dk
2295 7133

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk