År 2000 allé
[Op]

 

Saabysiden
Op

År 2000-allé plantet. 

- d. 13. september blev årtusindstien indviet.

Søndag den 5. december trodsede børn og forældre fra Hvalsø og Kirke Saabys børnehaver vinterens første sne for at plante år 2000 alléen mellem de to byer. Rigtig mange mødte frem og var med til at sikre Hvalsø begyndelsen til en flot allé, der forhåbentlig vil stå mange år frem til minde om årtusindskiftet og de børn, der var med til at plante de ca. 4 meter høje træer.

Hastigheden på trækningen mellem byerne var i dagens anledning nedsat til 40 km. i timen, så børn og forældre kunne plante de mange træer i nogenlunde sikkerhed.

I alt blev der plantet ca. 150 træer, hvilket må siges at være flot, vejret taget i betragtning. Selv efter snestormen satte ind, kom der forældre og spurgte, hvor de skulle plante henne. De resterende ca. 100 træer bliver nu plantet af kommunens ansatte, og de sidste børn får naturligvis også deres navn på et træ.

År 2000 alleén er samtidig startskuddet på en lang række kulturelle aktiviteter, som vil løbe af stabelen i Hvalsø Kommune i år 2000. Inden jul vil år 2000-gruppen husstandsomdele en kalender over de mange aktiviteter. Nu er der i hvert fald sat en milepæl, der rækker ind i næste årtusinde.

År 2000 gruppen har modtaget økonomisk støtte fra Børne og Kulturudvalget i Hvalsø, Christiansminde Grundejerforening, Folkeoplysningsudvalgets 5%-pulje, Hvalsø Borgerforening og Friluftsrådet.

"År 2000-gruppen" arbejder for at markere det forestående årtusindeskifte i kommunen. Gruppen består bl.a. af Kirke Saaby Bylaug, AOF Hvalsø, Kulturkaravenen, Spor 1, Hvalsø Handelstandsforening, Egnshistorisk Forening, , SFO Kirke Saaby, Hvalsø Skole og diverse borgere. Udover Årtusindalléen arbejder gruppen også med bl.a. kulturnat, teater, Global Landsby 2000, Årtusindsti og dagplejedag i det nye år.

Billeder fra plantningen: (klik på billedet for at se det i fuld størrelse)

Dcp00765.jpg (48731 byte) Dcp00767.jpg (83020 byte) Dcp00770.jpg (53288 byte) Dcp00772.jpg (43916 byte) Dcp00773.jpg (55913 byte)

Og så blev også:

ÅRTUSINDSTIEN INDVIET

Med et brag af et arragement indviedes årtusindstien d, 13. september 2000.

Efter arrangementet er bylauget ekstra stolte over at have haft en person med i palnlægnings/idegruppen.

Sikke et arrangement - en flot sti der blev indviet med mindst 12 små tableau-teaterforestillinger. Gid der skete mere af den slags i Hvalsø.

I hvertfald skal der lyde et flot hurra og rigtig mange skulderklap til de deltagene -DET VAR BARE FLOT.

Vi har her nogle få billeder fra før det blev mørkt:

Først blev publikum der kom i bus fra Hvalsø station mødt af et munkekor der sang for dem.
Da det var en nedtælling fra år 2000 og tusind år tilbage så startede vi i år. Og hvad mere sigende var der end et Rap-band - hvor piblikum ovenikøbet deltog som kor.
Herefter satte alle et flag ud for det årstal hvor de var født .
Og masser af teater var der for at illustrere tidens gang. En en musikskoleklasse fra vores fortid.
Og her et billeder af noget andet fra vores fortid.

Desværre var det for mørkt at tage flere billeder - men flot og inspirerende og tankevækkende var det.

Her skal lyde en opfordring til alle om at gå en tur på årtusindstien - næste gang er der ikke teater men der er lavet nogle flotte skilte der illustrerer tidens gang. Og det er jo ligemeget om man starter fra Tadre Mølle eller fra Sonnerupgård: Her er et billede af et af skiltene:

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk