Nummer 38
[Op]

 

Kirke Saaby Bylaug

BYBLAD NR. 38                    juli/august 2002

 

LEDER:

 Pølsesnak og alvorsord

  Det er sommer i Kirke Saaby. Børnene laver improviseret loppemarked, ænderne plasker i det stadig pæne gadekær, folk bliver gift i kirken, kornet høstes og havefolket har travlt.

  Lidt for travlt, vil nogen nok mene. Personligt har jeg oplevet at blive politianmaldt for hærværk, da jeg beskar min nabos grantræer ud mod pølsestien.  Det har I nok hørt (nok) om.

  Jeg vil gerne her beklage det hændte. Bylaugsbestyrelsen og jeg selv vil selvfølgelig prøve at få denne sag ud af verden og se at komme videre med de mange vigige opgaver, som bestyrelsen varetager for byen. Det kan man læse om andetsteds i bladet.

  Som man kan se i referatet fra vores seneste bestyrelsesmøde er der stadig stor opbakning i byen til Bylauget. 73 husstande er pt. medlemmer, og vi håber at få de sidste med i september, hvor vi tager en opsamlingsrunde. Til de, der ikke vil være med vil jeg sige: Bylauget er til for jer og for byen. Det er med til at sikre Kirke Saaby reel indflydelse på de beslutninger som bliver truffet om landsbyens fremtid. Bylauget er upolitisk og gør en stor indsats for lokalsamfundet. Vi arrangerer forskellige aktiviteter og holder kommunen i ørerne. Og så giver et medlemsskab lejlighed til at komme med masser af god og dårlig kritik til bestyrelsen. Alt dette for 100 kr. om året (50, hvis man er pensionist). Du kan altid betale kontigent til én fra bestyrelsen.

  Fortsat god sommer

Venlig hilsen

Mikkel Bruun, Oldermand.

Agurketid og pølsesti

  Vi vil nødigt rippe op i sagen, nu hvor den endelig har lagt sig, men omvendt syntes vi at der er behov for at vise at bestyrelsen syntes det er forkert af Mikkel at begå selvtægt. Mikkel har beklaget ligesom det fremgår af lederen og det har vi taget til efterretning.

  Men vi syntes det er uheldigt at der er gået politik i sagen. Hvem har glæde af at skrive i aviserne – det løser jo ikke noget.

  Vi vil tage initiativ til et forsoningsmøde og derefter syntes vi at vi skal bruge kræfterne på at se fremad.

  Vi er uforstående overfor hvem der har interesse i at splitte byen. Bylaug´et betyder meget for byen. Bestyrelsen og en række andre borgere gør et stort stykke arbejde for byen og fællesskabet og det er en stor styrke. Tænk på Frode Laursen sagen, biblioteket, gadekæret, tank´en for blot at nævne nogle af de sager som Bylaug´et har arbejdet med, for ikke at tale om alle de arrangementer der har og vil blive afholdt.

  Vi syntes i øvrigt at Mikkel gør et stort og godt arbejde som Oldermand og vi har fuld tillid til ham. Hvis der nogle som ikke er tilfredse vil vi varmt anbefale at I møder op til generalforsamlingen eller henvender jeg til nogle af os andre fra bestyrelsen.

  Og så lige til sidst. Vi arbejder fortsat for at pølsestien også skal kunne bruges af de ældre som bruger rolator, og vi hører gerne forslag til hvordan vi sikrer det samtidigt med at der ikke skal være adgang for  cykler og knallerter.

  Fortsat god sommer og på gensyn til byfesten

  Bestyrelsen

Et stemningsbillede fra Grundlovsdag 2002. Det var en god dag med taler, gymnastikopvisning, børnerock og hyggelig komsammen ved gadekæret. Se flere billeder på www.kirke-saaby.dk/kirkerne

 

Trafiksikkerhed, mv.

  Der har været tale om trafiksikkerhed - både generelt her i agurketiden og konkret i Hvalsø kommune i forhold til trafikplanlægning og nye lokalplaner. Ligeledes har der været sagt, skrevet og tegnet meget om udviklingsplanerne for den nordlige del af kommunen, dvs. Kirke Saaby, Torkilstrup, Vester Saaby og Abbetved.

  Det er bestyrelsens holdning, at trafiksikkerhed for vores børn og ældre bør vægtes højere end æstetiske løsninger, som f.eks. renovering af kirkepladsen.

  Dagli Brugsen trænger til en bedre indkørsel, Omøvej til trafikdæmpere, Pølsestien til bedre forhold for ældre og generelt burde trafikhastigheden nedsættes i hele byen. Desværre er det ikke altid sådan, at trafikken følger forholdende, og derfor bør der efter bestyrelsens mening også gøres brug af de tekniske faciliteter, som findes til rådighed. Det kan f.eks. være nogle flere fodgængerovergange, bedre oplyste og markerede gang- og cykelstier eller måske en anden belægningstype på udvalgte steder.

  Den bedste løsning ville naturligvis være en kombination af en flot traditionel landsbygade med moderne trafikteknik. Det må være muligt at lave en både trafiksikker og flot by. Det arbejder bestyrelsen videre med, og gode idéer og kommentarer er naturligvis velkomne.

Se mere på www.miljoetrafikant.dk eller www.vejsektoren.dk eller på www.faerdselssikkerhed.dk

Frysehuset

  Frysehuset på Morsøvej går en uvis skæbne i møde.

  Ingrid og Karl Nielsen, som i mange år har passet det gamle andelshus ved i skrivende stund ikke, om det kan betale sig at drive det videre. Flere andelshavere har desuden ikke betalt afgift i årevis, og fornyligt blev låsene brudt op og indholdet i "ukendte" bokse blev destrueret.

  Ingrid og Karl opfordrer nu interesserede til at henvende sig, hvis de vil leje sig ind på en fryseboks. Prisen er pt. 300/år for en lille boks og 450/år for en stor.

  Ligeledes opfordres de, der har haft boks, men ikke har betalt til at henvende sig snarest.

  Ingrid og Karl Nielsen, Fanøvej 4, 4649 2365

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Biblioteksskabet. Vores flotte biblioteksskab med det fine tag har været udsat for hærværk. Det trænger til en kærlig hånd, og hvis du har tid og lyst - og lidt håndelag -  må du meget gerne henvende dig til Morfar, Fynsvej 9. 4649 1006. Måske er der en skoleklasse, der vil have en lille sløjd-opgave??

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk