Nummer 35
[Op]

 

Her er det seneste bylaugsblad - nr 35: Udkommet april 2001:

bulletForside
bulletLeder
bulletIndkaldelse til generalforsamling
bulletFormanden for forsamlingshuset går af efter 30 år
bulletSiden sidst
bulletVi mindes 4. maj
bulletKirke Saaby skole
bulletEnergirigtig opskrift

Et år er gået - igen

Så er der atter gået et år—årtusindets første. Bylaugsbestyrelsen har fulgt generalforsamlingens desinger—ikke spredt sig for meget. Året der har gået har primært stået i gadekærets, erhvervsområdets og byens tegn. Gadekæret er blevet renset—det er bare så flot. Fogeden har renoveret bådebroen—andehuset er ved at blive istandsat. Ting der sker med stor glæde, efter at amtet først havde sagt disse ting ikke måtte forefindes på kæret. Men gadekæret er bare pænt. Vi takker kommunen meget for den velvilighed og iver de lagde i arbejdet i sidste omgang.

Derimod har vi svært ved at takke kommunen for den iver de har lagt i at sælge erhvervsområdet ved landevejen til et transportfirma. I processen der startedes ved kommunens meget sene inddragelse af borgerne og ved ”naboernes” klager er der kommet så mange spændende forslag frem som bør undersøges. Det vil være meget ærgerligt hvis de alternative forslag der er kommet frem—muligvis sent—ikke bliver undersøgt. Der er ved at blive nedsat en gruppe der skal kigge på udviklingsmulighederne i den nordlige del af kommunen—men hvad skal de reelt arbejde med hvis det største (og eneste) større jordstykke er afhændet. Nå, men bylauget har indgået aktivt og positivt i processen, hvilket vi selvfølgelig vil fortsætte med.

Så har vi koncentreret os om byen og byens forhold. Vi har brugt meget energi på trafikforholdene, forholdet til kommunen, belysning og lignende. Endnu desværre uden de store resultater.

Alt i alt synes vi at arbejdet er gjort i generalforsamlingens ånd og håber at der kommer mange med til generalforsamlingen d. 18. April med ros og (positiv) ris. Vi glæder os til en dialogfyldt aften og også til at der melder sig flere beboere på banen til at deltage aktivt i arbejdet.

Jan Sylvest
Oldermand

INDKALDELSE TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Under henvisning til bylaugets love indkaldes der til generalforsamling

ONSDAG D. 18. APRIL 2001

KL. 19:30

SAABY FORSAMLINGSHUS

Alle medlemmer af bylauget har ret til at deltage med tale– og stemmeret. Nye beboere kan blive medlem på aftenen.

DAGSORDEN:

Valg af ordstyrer

Oldermandens beretning

Regnskab for 2000 samt kontingent 2001

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

På valg er:

Oldermand

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 suppleanter for 1 år

1 revisor for 2 år

Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes afleveret til en fra bestyrelsen senest 1 uge inden generalforsamlingen
Der vil være gratis kaffe/te. Øl og vand kan købes

VI SES

BYLAUGSBESTYRELSEN

Formanden for forsamlingshuset Keld Klarskov er gået af efter 30 år

Keld Klarskov, Pedel på Saaby skole og gennem 32 år medlem og formand for forsamlingshusbestyrelsen er gået af.
Keld har ikke i sin tid som formand været specielt udfarende - det er ikke Keld der har skabt nye initiativer i huset - det er ikke Keld der har skaffet mange nye medlemmer.
Derimod har Keld som formand været den der har skabt det gode hus der er i dag. Det er Keld der har været med til at afskedige bestyrere og Keld der har været med til at ansætte de nuværende. Det er Keld (sammen med resten af bestyrelsen) der har kalket huset, Det er Keld der fik lavet udbygningen så der blev ordentlige toiletforhold, det er Keld der har lavet ældremadsaftalen - ja, faktisk er huset i dag sådan at man kan kalde det Kelds hus.
Efter det oplyste slutter Keld af på et tidspunkt hvor alt ser lyst ud. Der er skaffet et bestyrerpar der kører huset i bedste stil og i samarbejde med byens ånd. Der er positive tal på regnskabet og alt i alt så ser det rigtig godt ud. Derfor mente Keld at det var et rigtigt og godt tidspunkt at takke af.
Keld Klarskov har gennemlevet mange ting sammen med huset. Det var faktisk Keld der som ung tømrersvend sørgede for at sænke loftet og senere som formand at få det hævet igen. Keld har været med til at en bestyrer forsvandt midt om natten inden et selskab hvorfor Keld selv måtte stå i køkkenet den næste dag.
Men som sagt så har Keld besluttet at takke af efter 32 år. Han bliver svær at erstatte og forhåbentlig bliver han også svær at holde væk.
Kirke Saaby bylaug takker herved Klarskov for den indsats han har gjort for byens forsamlingshus. Samtidig håber vi at den kommende formand vil fortsætte huset af de lyse veje som det ser ud til huset kører ad.

 Siden sidst

Ja, der er jo ikke kommet et bylaugsblad siden juli 2000. Så der er da lidt stof til “siden sidst” Som man kunne læse i sidste bylaugsblad besluttede bestyrelsen helt bevidst efter udmeldingerne fra generalforsamlingen at tage “en ordentlig slapper”. Det har vi så gjort - vi har lavet det “vi skulle” og det vi havde indgået aftaler om og så heller ikke meget mere. Det har bl.a. bevirket at informationen til medlemmerne kun er sket gennem opslag i skabet ved biblioteket og på hjemmesiden. Men vi kan nævne nogle af de ting der har været og som ikke er omtalt andetsteds i dette blad:

Sommerfest: D. 12. august afholdt vi vores sommerfest. Igen et dejligt eftermiddagsarrangement med masser af glade børn til at deltage i aktiviteterne. Og igen må vi sige et aftenarrangement der ikke har deltagelse der svarer til den energi vi ligger i det. Et problem bestyrelsen må se på - et af forslagene der er fremme er at gøre mere ud af eftermiddagsarrangementet og så droppe aftenarrangementet og i stedet forsøge at lave en ordentlig festaften for bylaugets medlemmer en anden dag i forsamlingshuset.

Ved sommerfesten var der det sædvanlige kinesiske lotteri som igen havde meget flotte præmier - denne gang sponseret af: Hvalsø Tømmerhandel, Hvalsø farvehandel, Ingers blomster, Roskilde bank, Unibank, Faxe stilladser, Advokaterne Algade 43 A/S, BG Bank, Ejendomsmægler Nøhr Petersen, Saaby forsamlingshus, Saaby Dagli’ Brugs, Kiki design, Jespers VVS, Gerda’s el og Saabytrolden. TUSIND TAK TIL DEM.

Ved aftenarrangementet blev havnefogeden Jørgen Steffensen genudnævnt.

GLOBAL LANDSBY: Så deltog vi i arrangementet Global landsby 2000. Desværre nok for sidste gang i lang tid. Dem fra bylauget der var aktivie omkring det har ikke energien længere. Men de 2 år det blev holdt har det været arrangementer der på mange måder kan sammelignes med 4. maj arrangementet i 95 og kulturnatten i Roskilde. Det har nemlig været arrangementer hvor det har handlet om at bringe folk sammen, have det hyggeligt sammen og dermed få en større samhørighed. Igen i 2000 var global landsby en publikumsmæssig og kuntsnerisk succes. Økonomisk hænger bylaugets oldermand stadig på et underskud på 1500.- kr. Det samme gør Hvalsø flygtningevenner som vi her i øvrigt vil takke for at have tænkt på Saaby. Samtidig vil vi takke Flygtningevennerne for det store arbejde de har lagt i de 2 års projekter og den aktivitet de har brugt for det. Herfra skal til flygtningevennerne lyde en kæmpe tak og et stort skulderklap til dem for at de her i Hvalsø kommune aktivt arbejder for at vi alle skal være her. Tak Krista og Steffen med mange flere.

AGENDA 21-gruppen i Hvalsø: Bylauget har deltaget aktivt i denne gruppe. Vi har haft en repræsentant med. Det medførte bl.a. at vi var aktive aktører i indvielsen af årtusindstien og i udarbejdelsen af kommunens affaldsplan.

KOMMUNEN: Vi har løbende (hver 2. måned) afholdt møde med Erik Simonsen, teknisk forvaltning og formand for Social- og miljøudvalget Jens Kr. Jakobsen. Disse møder har en utrolig god effekt. De har betydet at vi nu er i det der kan kaldes “daglig dialog” med kommunen. Indtil videre har det ikke kastet det store af sig, vi har hverken fået bedre trafikforhold eller bedre belysning. Men det har betydet er at vi snakker om tingene laver gensidige aftaler og undgår at sagerne bliver fastlåste. Vi håber at møderne fortsætter og at vi på den måde får sat nogle ting igang.

LUKNING af vejen uden navn: Generalforsamlingen havde besluttet at vi skulle lukke vejen uden navn (Vejstykket mellem Fynsvej og Morsøvej). Dette gjorde vi med (alt for små) marksten. Lukningen blev først foretaget efter at alle potientelle brugere af vejstykket var hørt. Lukningen var desværre ikke effektiv - nu arbejder vi på at kommunen opsætter nogle brøndringe - ligesom det er sket i Vester Saaby.

STAVEMÅDE: Som bekendt så reagerede vi i 97 mod at kommunen på alle nye vejskilte begyndte at stave Saaby med Å. Vi er bevidste om at problemet er helt følelsesmæssigt - men alligevel. I 97 fik vi at vide det var tilladt at stave både med aa og med å og gjorde derfor ikke mere ved sagen. Men efter at Aastrup gods har søgt og fået medhold i at deres navn SKAL staves med aa har vi genoptaget spørgsmålet. Denne gang med det resultat at kommunen nu har videresendt en ansøgning om at Saaby fremover på alle officielle papirer og kort skal staves med aa.

Juletræ/julemarked: Så havde vi selvfølgelig den traditionsrige juletræstænding. I år var juletræet sponseret af Hans. Julemarkedet var en beskeden succes—der er blevet meget stor konkurrence om julemarkeder i Danmark. Hvis vi skal fortsætte så er vi nok nød til at bruge nogle penge på annonceringen.

VI MINDES DANMARKS BEFRIELSE 4. MAJ

Vi glemmer ikke 4. maj!

Igen i år mødes vi kl. 20.30 ved gadekæret for at mindes Danmarks befrielse efter nazisternes besættelse 1940-45. Klokken 21.00 lægges en krans ved 5. maj stenen. Medbring gerne fakler og blomster.

Det er bylaugets håb at mange beboere vil deltage denne aften. Dels for at minde grundlaget for demokratiet i dagens Danmark og dels for at vise at det er vigtigt at vi mennesker er sammen. At vi mødes uden forbehold og for en stund glemmer fjernsyn, arbejde m.v.

 

KIRKE SAABY SKOLE

Dette indlæg kan ses under afsnittet byens gamle huse

Oksekød i Thaisovs

I denne tid vor vi alle bør være opmærksomme på vores dagligliv, m.h.p. at skabe en bæredygtig fremtid har vi valgt at hente opskriften fra NESA. De har udgivet en lang række opskrifter hvor man ved hjælp af deres fremstillingsråd sparer på strømmen. Men her er den:

Ingredienser:

500 g skært oksekød i tynde strimler, 2 spsk. sesamolie evt. en anden olie , 2 spsk. sambal oelek eller anden chilisovs, 1 mellemstort løg (75 g), 1 squash (200 g), 2 stængler bladselleri (100 g), 1 lille rød peber (100 g), 1 bakke babymajs (ca. 125 g), 2 spsk. brun farin, 4 spsk. Vineddike, ½ liter bouillon, 2 spsk. maizena

Fremgangsmåde:

Varm olien i en gryde og svits oksekødet i olien sammen med sambal oelek Snit løg, squash, bladselleri, peberfrugt og babymajs i en foodprocessor med den grove snitteplade. Tilsæt de snittede grøntsager og svits i 3 min. Tilsæt farin, vineddike og bouillon og bring retten i kog igen Rør maizena ud i lidt vand og jævn saucen Læg låg på og kog retten færdig ved eftervarmen i 3 min.

Server med ris eller pasta

Tips: Undgå overkogning ved at koge pasta i en høj gryde med lidt vand.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk