Sarbjerg
[Op]

 

Saabysiden
Op

Hvalsø kommunes overvejelser om en meget stor udstykning har foranlediget borgerne i kommunens nordlige del til at snakke sammen om dette emne. Drøftelserne har givet sig udslag i nedenstående åbne brev til kommunalbestyrelsen. Brevet er sendt til kommunen d. 13. februar 1999:

Åbent brev til Hvalsø kommunalbestyrelse

Beboerne i Kirke Saaby området skal herved anmode Hvalsø kommunalbestyrelse om at tænke sig ekstra godt om i forbindelse med overvejelserne om Sarbjerg-planerne.

Vi ønsker alle, at Hvalsø kommune udbygges. Vi ønsker også at udbygningen overalt i kommunen sker i overensstemmelse med kommunens nuværende situation, i overensstemmelse med vores kulturhistoriske værdier, i overenstemmelse med vores natur, men bestemt også i overensstemmelse med muligheden for lige rettigheder for alle områder i kommunen.

Vi der repræsenterer en række husstande i kommunens nordlige del, nærmere bestemt bebyggelserne rundt om det udtalte lokalcenter er nervøse for, at en alt for voldsom og for hurtig udbygning et sted, i dette tilfælde Sarbjerplanerne kan være til stor skade for andre områder i dette tilfælde vores.

Vi konstaterer, at vi er en kommune med en "stor" by og en masse mindre byer.

Vi er alvorligt nervøse for, at en så voldsom udbygning som der har været overvejet på sigt vil give færre midler til daginstitutioner og skole i Kirke Saaby, til kulturarrangementer i vores område, vores sports- og idrætsliv, vores infrastruktur i forbindelse med stier og vedligeholdelse.

Som vi har forstået beregningerne vil en væsentlig indbyggerforøgelse ikke umiddelbart medføre ekstra indtægter til kommunen. Derimod vil en kraftig udbygning stille krav til yderligere daginstitutionspladser, øget pres på f.eks. læger i Hvalsø o.s.v.

Ovenstående kan føre til at Kirke Saaby skole bliver en "dårligere" skole, vi får dårligere pasningsmuligheder, butiksudbuddet bliver yderligere centraliseret. Vi frygter at dette på sigt kan bevirke at Kirke Saaby området bliver mindre attraktivt for tilflyttere hvorfor der bliver færre af disse, hvilket i yderste konsekvens vil gøre Kirke Saaby-området til et "dødt" område.

I forvejen har vi set såvel aftenskoleaktiviteterne som ungdomsskolen flytte til Hvalsø.

Vi ønsker er jævn udbygning over hele kommunen under hensyntagen til de enkelte områders kendetegn. Vi ønsker ikke en meget kraftig udbygning nogle steder over alt for kort tid. Vi ønsker ikke at Hvalsø kommune eksplosivt skal ændre karakter.

Ovenstående udtaler vi i håbet om, at Hvalsø kommunalbestyrelse kraftigt vil genoverveje Sarbjerg-planerne. Besinde sig og i stedet beslutte sig for en mere rolig udbygning af kommunen, en udbygning der sikrer at der er forholdsvist lige store midler til alle områder i kommunen.

På vegne af følgende: Fuglevang grundejerforening, Andelsboligforeningen Skovåsen, Vester Saaby bylaug, grundejerforeningen Lyngkærgård og Kirke Saaby Bylaug.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk