Samarbejde omkring Kirke Saaby
[Op]

 

Saabysiden
Op

På foranledning af Fuglevangs grundejerforening forsøges der nu skabt et stærkere sammenhold mellem gundejerforeninger, andelsboligforeninger og bylaug placeret umiddelbart rundt om Kirke Saaby landsby.

Bylauget og Fuglevangs grundejerforening har nu indkaldt de omliggende foreninger til et møde d. 17.august hvor det skal undersøges om der kan etabeleres et bredere samarbejde.

Her følger henvendelsen til de forskellige foreninger:

Skovåsens beboerforening, Granhavens beboerforening, Heibergs haves beboerforening, Christiansminde grundejerforening, Grundejerforeningen i den ny udstykning i Saaby

Kirke Saaby juli 98

Fuglevangs grundejerforening samt Kirke Saaby Bylaug skal herved indbyde jer til et uforpligtende møde omkring et øget samarbejde i "vores" område af kommunen.

Initiativet udspringer af at vi i juni måned snakkede sammen om at det i visse sager kunne være hensigtsmæssigt at området samlet udtalte sig ligesom man kan forestille sig et bredere samarbejde om forskellige aktiviteter.

I første omgang har Fuglevangs grundejerforening og Kirke Saaby Bylaug aftalt at Fuglevang indbød Bylaugets beboere til Sankt Hansbål, ligesom Bylauget vil indbyde Fuglevang til bylaugets sommerfest eftermiddagsaktiviteter. Hen ad vejen vil vi så snakke sammen om de enkelte aktivteter, det kan være fisketur, juletræstænding o.s.v.

Herudover har vi aftalt, at snakke sammen når der bliver rejst spørgsmål som vedrører hele området. Af eksempler vi selv lige kunne nævne er eventuel lukning/flytning af posthus, vedligeholdelse af de grønne områder, renovation og lignende.

Vi har aftalt at det er en klar forudsætning for et bredere samarbejde at gruppen kun kan udtale sig samlet når der er enighed alle imellem, omvendt skal det ikke være en nødvendighed at gruppen altid udtaler sig samlet.

Det vigtige i samarbejdet skal være den fælles viden der kan opnås. Er alle enige jamen så er det fint - er der uenighed, ja så er det også fint.

På baggrund af det ovenstående indbydes i til møde mandag d. 17-august kl. 19:30 i Kirke Saaby forsamlingshus. I er velkomne til at møde med 2 deltagere.

Skulle I have behov for nærmere oplysninger så er I velkomne til at kontakte 1 af undertegnede, ligesom vi også gerne vil høre om I kan og ønsker at deltage.

Med venlig hilsen

Henrik Andersen             Jan Sylvest
Rørsangervænget 7        Fynsvej 1

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk