Nytårshilsen 2000/2001
[Op]

 

Saabysiden
Op

Bylaugets nytårshilsen

År 2000 er udrindet. Og ja selv for et lille lokalcenter mærker man tidens gang. Bylauget i Saaby kan glædes over at have deltaget aktivt i årets liv. Vi var med i forbindelse med etableringen af Abørne@-alleen mellem Nr. Hvalsø og Saaby. En alle der i de mange kommende år vil stå som et flot markering af årtusindskiftet. Vi deltog også aktivt i indvielsen af Årtusindstien.

Vi har deltaget aktivt i Hvalsø kommunes Agenda 21 arbejde. Et arbejde der netop i det nye årtusind vil vise sig at være utroligt vigtigt. Hvis ikke vi alle - uanset om vi bor i store byer eller små landsbyer - begynder at leve bæredygtigt, ja så ender det galt for vores børn og børnebørn.

Vi var også i 2000 de glade deltagere i Global Landsby arrangementet - et kultur og musikarrangement der igen var med til at vise at hvis vi mennesker i byen, i kommunen, i landet ja i hele verden vil, ja så kan vi have stor glæde af og med hinanden.

Vi har her i Kirke Saaby kæmpet for borgernes ret i forhold til deres kommune - en kamp der heldigvis har været fredelig og gavnlig - bl.a. fordi vi gennem et par år har fået oparbejdet et ordentligt samarbejde med vores herskere - Hvalsø kommune. Hvalsø kommune har på glimrende (men sædvanlig langsommelig) vis deltaget i genåbningen af Pølsestien, de har gennemført en flot rensning af vores gadekær og specielt er de i mange sager begyndt at snakke sammen med os, at høre os.

Kirke Saaby bylaug har deltaget i næsten alt hvad der vedrører det at være en glad borger i området. Vi har deltaget i diskussionerne omkring hvordan friarealerne ved skolen skal bruges, hvordan biblioteket skal bruges, hvordan belysningen er. Vi har i bestyrelsen brugt mange kræfter på at få livet omkring beboerne til at hænge sammen.

Men - der er 3 instanser som vi også i 2000 oplevede at vi er helt underlagt. For det første er vi underlagt områdets borgere - det vidste vi og det er vi glade for. Det er rart når borgerne på godt og ondt kommenterer det arbejde man laver. Og her fik bestyrelsen noget at tænke over, for borgerne sagde i forbindelse med generalforsamlingen i april at bestyrelsen skulle bruge mindre tid på bl.a. Global landsby, Agenda 21, kulturarrangementer i forsamlingshuset og lignende. En meget trist besked. For sådanne arrangementer er netop noget som vi mener kan inddrage os allesammen i det samfund og den tid vi lever i. Hvis ikke bylauget støtter kommunens borgerinddragelsestiltag, hvis ikke vi støtter liv i forsamlingshuset - - - ja hvem gør så.

Den anden instans vi er underlagt er Hvalsøpolitikerne der styrer Hvalsø kommune. Når de har talt, ja så er det en kamp at ændre på tingene. Næsten 3 år har det taget at få genåbnet Pølsestien og den er stadig ikke gjort gangbar, Saaby har i 5 år arbejdet for bedre vejbelysning - det kan ikke lade sig gøre, men i Hvalsø der sker det bare. Vi har haft hele sagen om Frode Laursen o.s.v. Men der er et lys i mørket - et lys der faktisk har brændt hele året. Kommunalbestyrelsen har igennem år 2000 vist sig villig til - efter pres - at snakke med borgerne i den nordlige del af kommunen. Det er vi glade for og specielt i forbindelse med debatten om erhvervsområde hvor det nu er os selv der må være ansvarlige for hvad der sker.

Sidste instans vi er underlagt/afhængige af er pressen. Det er beklageligt at konstatere - men uden pressen havde det fortsat været forbudt at have ænder på Saaby gadekær, uden pressen havde Frode Laursen været i fuld gang med sit byggeri i Saaby. Det er beklageligt at livet er blevet så underlagt at alle beslutninger er afhængige af om de glimrende journalister på Midtsjælland, på Venstrebladet, på Roskilde Dagblad og i de bedste eksempler TV-lorry gider at omtale et emne. Mest problematisk er det fordi pressen helst vil tale om store problemer, eksempelvis andehold!!! men ikke gider give f.eks. Global landsby en ordentlig dækning. Eller ikke vil skrive uden man samtidig medsender en betalt annonce.

Men, men - og det er derfor vi laver denne nytårsudtalelse. Årtusindskiftet har været dejligt. Saaby kan ved nytåret glæde sig over:

Vi har gennemført nogle dejlige aktiviteter for vores medlemmer.

Vi har udbygget vores hjemmeside (www.kirke-saaby.dk) med næsten en nyhed om ugen.

Vi har fået renset vores gadekær til glæde for os alle - borgerne i området, ænderne og kommunen.

Sidst kan vi glæde os over at vi igennem de senest år dels har oplevet et bedre og mere omfattende samarbejde med alle i området, Grundejerforeninger, institutioner o.s.v og ikke mindst et bedre samarbejde med vores kommune. Det har været og er en hård kamp men Hvalsø kommune og vores kommunalbestyrelse skal her ved nytåret i 2001 have at vide at de er på rette vej. Tal med borgerne og tingene går meget nemmere.

Herved ønskes alle et rigtig godt nytår - Saaby bylaug takker for alle de gode ting der skete i 2000 og håber der kommer ligeså mange gode oplevelser i 2001.

Sidst vil vi håbe at alle går en tur på årtusindstien og betragter alleen mellem Nr. Hvalsø og Saaby og tænker på at her er noget som vores oldebørn kan have glæde af. Og når denne tanke har meldt sig så håber vi at alle tænker - Jeg er en del af dette - lad mig påvirke det.

Ja, som Carl Sharnberg sagde det:

ALæg mærke til dine ord: Du er en del af det hele@.

I håbet om et godt 2001

Jan Sylvest
Oldermand
Kirke Saaby.

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk