Oldermand og guttermand
[Op]

 

Saabysiden
Op

En Oldermand og en guttermand

En epoke i Kirke Saabys historie er slut. Byens velkendte og afholdte Oldermand, Jan Sylvest, har efter 12 års virke valgt at takke af. Jan er flyttet fra byen, men vil forblive passivt medlem af Bylauget og vil også foreløbig drive www.kirke-saaby.dk.

Det bliver en lidt fattigere landsby, nu når Jan er rejst. Jan har været omdrejningspunket i et utal af større og mindre aktiviteter. Man behøver blot at nævne arrangementer som "Aldrig mere en 9.april", "Global Landsby" og "Biblioteksindpakningen" for at få en fornemmelse af Jans store engagement. Sommerfest, fastelavn, 4. maj, Grundlovsdag, julemarked og meget andet ville ikke være det samme uden Jans uhyre arbejdsindsats.

Jan har været en ildsjæl i arbejdet for vores by, og har gang på gang formået at sætte Kirke Saaby på Danmarkskortet og på den politiske dagsorden. Som Oldermand har Jan formået den svære balancegang mellem særinteresser og almenhedens vel. Jan ejer en sjælden diplomatisk tæft, som kommer til udtryk i, at han altid har set tingene fra to sider, og ikke handlet på egne vegne, men som landsbyens mand.

Jan er blevet kaldt Høvding Sylvest og det der er værre, men ingen har kunnet tvivle på hans store og ægte kærlighed til vores by. Han har skabt solide resultater i samarbejde med Hvalsø Kommune, områdets grundejerforeninger, brugsbestyrelse, Hvalsø Hundevenner, Agenda-gruppen, skolen, de handlende, forsamlingshuset, menighedsrådet og byens borgere, som Jan aldrig har holdt sig for god til at dele en pils ved gadekæret med.

Kirke Saaby har i Jan haft en utrættelig ambassadør for det gode landsbyliv, og det er vores håb, at Bylauget vil fortsætte i denne ånd. Jan vil altid være en god ven af byen.

På vegne af bestyrelsen i Kirke Saaby Bylaug

Mikkel Bruun, fungerende Oldermand.
Januar 2002

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk