Borgfred
[Op]

 

Saabysiden
Op

Efter nogle kedelige sager hvor bylauget og kommunen er gået galt af hinanden har nu i maj 2000 været afholdt et urformelt møde, der lægger op til (igen) at gammelt nag er glemt er at det fremover handler om at få så optimalt et samarbejde som muligt. 

Saaby Bylaug og Teknisk afdeling forsøger (igen) at forbedre samarbejdet.

På mødet mellem Bylauget og Jens Kristian Jacobsen og Erik Simonsen enedes parterne om igen at forsøge at skabe et ordenligt samarbejde.

Såvel bylauget som kommunen erkendte flere forhold hvor vi hver især kunne have gjort tingene bedre til gavn for samarbejdet.

På mødet drøftedes de sager hvor samarbejdet havde haltet og på baggrund af dette enedes vi om hvordan vi skal forsøge at gøre det bedre - ud fra tesen om at et godt samarbejde er til gavn for både kommunen og for byens borgere.

Konkret aftaltes det at afholde orienterende møde parterne imellem hver anden måned. En beslutning som vi tror sikrer mod de misforståelser og uheldige forhold der har været tidligere.

Fra mødet kan endvidere nævnes en konkret ting: Ca. medio juni bliver gadekæret renset!!!! Forvaltningen indstiller til budgetlægningen at det fremover bliver en kommunal opgave at rense gadekærene - så må vi se om pengepungen rækker. En glædelig besked som gør at vi nu snart kan rette en ordentlig tak til giverne og sponsorerne til rensningen. I denne omgang fastholdes aftalen om at vi selv skal betale 8.000 nemlig.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk