Lokalhistorisk arkiv
[Op]

 

Saabysiden
Op

Lejre kommune og hermed også Kirke Saaby har et velfungerende lokalhistorisk arkiv.

Arkivet ledes af Bente Trane på adressen Skolegade 12, Hvalsø. Lokalarkivet er slået sammen med bibliotekerne. Hvalsø. Arkivet kan kontaktes:

Lejrearkiverne
Lejre- og Hvalsø Arkiv
Tlf. 51175737/51175732/51175731
Email: Bent@lejre.dk

Hvalsø-arkivet blev oprindeligt åbnet i 1978

Nedenstående kan læses i arkivets gamle folder (fra før kommunesammenlægningen):

I DAG - ER HISTORIE I MORGEN
Hvalsø lokalarkivs formål er at indsamle, registrere og opbevare materiale som arkivalier, udklip, billeder, kort, film og båndoptagelser. Fælles for materialet er, at det vedrører Hvalsø kommune, dens borgere og institutioner. Arkivet formidler denne viden gennem forespørgsler, udstillinger, foredrag, bøger og artikler.

FAMILIEN
Mange ting kan berette om familiens udvikling. Fotografier og tegninger af boligen samt husholdningsregnskaber, fortæller hvordan man levede. Private breve og erindringer giver et indtryk af hvem man havde kontakt med og hvad der optog sindede.

LANDBRUGET
Landbruget er blevet affolket. I 50'erne gennemgik landbruget en industrialiserende udvikling. Protokoller fra landboforeningerne giver et billede af tidligere tiders landbrug.

ARBEJDET
Arbejdspladsen har ændret sig meget  arbejdsprocesserne er lagt om, maskiner er kommet til. Nogle erhverv er helt forsvundet. Vi har fotografier, interview, erindringer, fagforeningsarkiver. Alt dette giver et billede af tidligere arbnejdsvilkår og arbejdsproces - og om forsvundne erhverv.

FRITIDEN
Danmark er et forenigernes land. Idrætsforeningerne har dækket et stort behov for udfoldelse i fritiden. Andre foreninger, f.eks. læseforeninger og teaterforeninger har givet anden mulighed for kulturel beskæftigelse. Indsamling af foreningsprotokoller, regnskaber, billeder, sikrer kilderne til de folkelige bevægelsers historie.

HVALSØ LOKALARKIV

Vi opbevarer Deres gamle papirer og billeder for Dem - og for fremtiden.

- Hjælp os med at gøre vor samling af skrifter og billeder, fra fortid og nutid, om tilværelsen i Hvalsø større. Er materialet efter Deres opfattelse for privat til at være offentlig tilgængeligt, båndlægges det med en klausul, der aftales mellem Dem og os.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk